Speech – Ondertekening Renovatiepact

Ik sta hier voor u met een vraag, een oproep eigenlijk. Sinds ik Vlaams minister van Energie ben, word ik de jongste maanden om de oren geslagen met cijfers over het Vlaamse woningpatrimonium.

Meer dan 71% procent van de eengezinswoningen in Vlaanderen is gebouwd voor 1970, dus voor de eerste energiecrisissen van 1974 en 1979.

Uit de tijd dat energie zo goed als gratis was. Uit de tijd dat isolatie een moeilijk, onbekend woord was. Dat het niet zo nauw stak hoeveel we stookten.

Uit onderzoek van VEA (het Vlaams Energie-agentschap) blijkt duidelijk dat de gemiddelde energieprestatie van het bestaande Vlaamse woningenbestand slecht is. Zeer slecht zelfs.

300.000 woningen in Vlaanderen zijn van slechte kwaliteit. 19% van de Vlaamse woningen heeft nog geen dak- of zolder-vloerisolatie, 12% heeft nog enkel glas,… We laten warmte vliegen, er gaat geld letterlijk de lucht in.

Het is aan de overheid om mensen ervan te overtuigen dat die verkwisting eigenlijk onverantwoord is. Daarom zitten we hier vandaag samen. Ik wil dat iedereen in dezelfde richting kijkt. Nieuwbouw is vandaag belangrijk voor mij, maar we willen iets extra doen.

Iets extra voor de mensen in Vlaanderen, iets extra voor het milieu, iets extra voor de bouwsector. Vandaag vraag ik uw medewerking. Ik wil heel snel en heel efficiënt komen tot een pakket maatregelen. Dat wil ik samen brengen in een renovatiepact.

Een pact dat iedereen vooruit moet helpen.

Waarom?

  • Omdat je mensen niet nodeloos teveel moet laten betalen voor hun energiefactuur
  • Omdat investeren in energie efficiëntie – en daar moeten we toch naartoe – beter rendeert in een energiezuinig huis.
  • Omdat er vandaag amper een betere investering bestaat dan een investering in energie-efficiëntie. Kijk naar het spaarboekje: ik weet niet hoe het met jullie hier in de zaal zit, maar ik kan zelfs geen koffie gaan drinken met de getrouwheidspremie die ik vorige maand heb gekregen. Met rendementen van isolatie ga je chique eten.

Vlaanderen staat voor grote werken, logische investeringen. En dat vereist een doelgerichte aanpak met heldere, toegankelijke maatregelen. Gericht op specifieke doelgroepen:

  • Ten eerste zijn er de woningeigenaars. Veruit de grootste groep. En gelukkig maar.

Via een hervorming van de premies, belastingverminderingen en energieleningen willen we hen een pakket aanbieden.

Daarbij beogen we totaalrenovatie. Wat baat het om dubbel of driedubbel glas te steken als de warmte ontsnapt langs een dak zonder isolatie?

  • Ten tweede is er een moeilijk te bereiken, kwetsbare groep.

Om hen te overtuigen en te sensibiliseren gaan de energiesnoeiers op pad. Als toeleiding voor nog meer investeringen in energie-efficiëntie moeten deze energiesnoeiers zorgen voor meer werk. Er is specifiek gevraagd om door te verwijzen naar jullie, aannemers, experten, voor de totaalisolatie.

  • Ten derde, en ik had er eigenlijk moeten mee beginnen, wil ik als energieminister dezelfde filosofie hanteren als bij mijn andere bevoegdheid van minister van Begroting: we moeten bij onszelf beginnen.

De overheid moet naar zichzelf kijken. En investeren in het eigen patrimonium.

De energiefactuur van alle gebouwen van de Vlaamse overheid bedraagt 700 miljoen euro. Jaarlijks. Een gigantisch bedrag, waar we kunnen op besparen door nu te investeren. Europa vraagt het ons ook. Dat verbruik moet jaarlijks drie procent omlaag van Europa. Ik ben ervan overtuigd dat we beter kunnen.

U merkt het: er is werk, veel werk. En daarom stel ik een vraag, doe ik eigenlijk een oproep. Laat ons samen werken om Vlaanderen comfortabeler en energiezuiniger te maken.

Energiezuiniger betekent een hoger comfort, beter voor het milieu en beter voor de portemonnee. Waarom zouden we daar geen werk van maken?

Onze belangen zijn dezelfde. Recent zag ik een cijfers verschijnen tijdens een presentatie van iemand van de Europese Commissie. 800.000. Achthonderd duizend jobs kunnen er in de EU gecreëerd worden, alleen maar door voluit te gaan voor energie-efficiëntie.

Dat zijn jobs in onderzoek en ontwikkeling, maar vooral in de bouw.

Daarom zeg ik: er zal werk zijn, veel werk.

Laat ons er samen werk van maken!

 

Share on:

Leave a comment