Speech – Ontbijtsessie ISVAG

Ik wil voor vandaag eens een uitzondering maken, en een speech beginnen met een gezegde. Een interessant gezegde, en meteen ook de reden waarom we hier vandaag samen zitten. Het klinkt als volgt: woorden wekken, en voorbeelden trekken. Ik denk dat hier veel waarheid in zit, en ik probeer er dan ook naar te werken als minister van Energie. Ik denk niet dat ik u een geheim verklap als ik zeg dat we in Vlaanderen grote stappen dienen te zetten om te komen waar we moeten komen: een nieuw energielandschap, een energielandschap dat de uitdagingen van morgen aankan.

En daarom zitten we hier dus samen, op deze site, omdat het mijn overtuiging is dat hier een enorm potentieel aanwezig is. Ik wil de komende jaren werk maken van een stroomversnelling op het vlak van energie, en dat op verschillende vlakken en op verschillende niveaus. En daarbij vertrekken we van een eerste belangrijke stap: de onzichtbare energie, de energie die we evengoed niet kunnen verbruiken. Voor het eerst zet een Vlaamse Regering massaal in op energie-efficiëntie, en dat op alle niveaus, zowel bij gezinnen, als bij de overheid zelf, als bij bedrijven. Zeer bewust, want op al die niveaus kan er nog veel energie bespaard worden. Want, laat ons eerlijk zijn, wat vandaag in Vlaanderen staat aan patrimonium is niet allemaal nieuw, integendeel.

Neem nu deze site. Terbekehof is een bedrijventerrein van 167 hectare, een strategisch gelegen terrein, waar een waaier van bedrijven in gevarieerde sectoren gehuisvest zijn, en die goed zijn verenigd in een sterke bedrijvenvereniging HIW. Maar, en nu komt het: het terrein dateert uit de jaren ’60. En het is aan vernieuwing toe. U weet dat beter dan ik. Kijk naar de geregelde wateroverlast bij stroomafwaardse bedrijven, de verzakte voetpaden, de leegstand op bepaalde plaatsen. Met andere woorden, dit bedrijventerrein heeft troeven, en heeft net daarom dringend nood aan een tweede adem. En ik denk dat de wil om dit te verwezenlijken in deze zaal aanwezig is.

Toen ik een tijdje geleden op bezoek was bij de afvalverwerker ISVAG en hoorde over hun ambitieus project om restwarmte te recupereren en te verspreiden via een warmtenet, zag ik het – en u moet mij excuseren – toch plots allemaal wat groter. Waarom geen totale make-over realiseren op dit terrein? Laten we ons niet beperken tot louter wat oplapwerk hier en daar, maar laten we van Terbekehof een voorbeeld maken van hoe een werkomgeving van morgen alle hedendaagse infrastructuur omvat die bedrijven nodig hebben in hun alledaagse werking en er tegelijkertijd voor zorgen dat deze investering kostenefficiënt is. En in dat geval praten we uiteraard over energie.

Een van de beste voorbeelden die ik hierbij kan geven is Alpro, het voedingsbedrijf met plantaardige producten op basis van soja, amandel, hazelnoot en rijst. Zij hebben geïnvesteerd in energie-efficiëntie, proces-efficiëntie van hun activiteiten en hernieuwbare energie. Deze investeringen hadden een aanvaardbare terugverdientijd van 2 tot 2,5 jaar. Hierdoor hebben zij niet enkel hun energierekening kunnen laten dalen en emissies kunnen beperken, maar is ook hun productiviteit gestegen. En dat is het echte duurzaam model voor bedrijven: inzichten, optimalisaties en faciliteiten voorzien waarvan de investeringen betaalbaar zijn en leiden tot besparingen zonder in te boeten op de productiviteit.

Dit is dan ook de bedoeling voor Terbekehof. Niet voor één of enkel bedrijven maar voor heel het bedrijventerrein. Er zal een algemene opwaardering en verduurzaming komen van de site met zowel plannen wat betreft de waterhuishouding, als mobiliteit- en weginfrastructuur, als de aanleg van een warmtenet, als duurzame vervoersmodi, als hernieuwbare energiebronnen. De financiering hiervan kan gebeuren via een derde betaler systeem of ESCO is een Energy Service Company. Het belangrijkste voordeel bij een ESCO-overeenkomst is dat je als bedrijf niet zelf middelen moet vrijmaken in een energieproject. De investeringen gebeuren immers door de derde betaler of ESCO-bedrijf. Deze investeringen worden vervolgens terugbetaald met een deel de energiebesparing die door het project gerealiseerd worden.

Tijdens de volgende presentaties wordt een korte uiteenzetting gegeven over welke mogelijkheden zich aandienen voor Terbekehof.  Hierbij zal aandacht zijn voor energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, restwarmterecuperatie, warmtenetten, duurzame mobiliteit alsook de heraanleg van weginfrastructuur, fietspaden, een nieuw rioleringsstelsel en gemeenschappelijke waterbuffers.

Dit project zal ondersteund worden door de POM Antwerpen en Provincie Antwerpen.  Ook ik, als minister van Energie, wil via mijn beleid faciliteren daar waar mogelijk. Dat beleid is gericht op de energievraag, het energie-aanbod, de markten, de infrastructuur, het regelgevend kader en de steunmechanismen.

Specifiek voor KMO’s ben ik bezig met de ontwikkeling van een benchmarktool zodat deze bedrijven – binnen hun sector – hun energieverbruik en gebruikte technologie kunnen vergelijken. Daarnaast werd zopas de bestaande call groene warmte, restwarmte en injectie van biomethaan aangepast en uitgebreid zodat de ondersteuning meer bedrijven kan bereiken die graag groene of restwarmte willen ontwikkelen of verhandelen. De volgende call zal plaatsvinden midden september tot midden november.

Via een correcte subsidiëring wil ik het bestaande productiepark van hernieuwbare energie verder uitbreiden. Met lokaal opgewekte energie zijn zowel gezinnen als bedrijven minder afhankelijk van buitenlandse fossiele brandstoffen en worden geen schadelijke stoffen uitgestoten. Tot slot wil ik ook graag de overgang naar een duurzame mobiliteit, zoals elektrische wagens, stimuleren. Daarom zal ik een concreet actieplan uitwerken.

Kijk, dromen mag, dromen moet in sommige gevallen eigenlijk zelfs. Als ik even mijn ogen sluit, zie ik op deze site een bedrijventerrein verrijzen waar ze vanuit alle hoeken van het land naar komen kijken. Een bedrijventerrein waar werknemers met de elektrische wagen arriveren ’s morgens, die wagen opladen tijdens het werk als de zon schijnt. Een bedrijventerrein met een warmtenet, met energie-efficiënte gebouwen, eigen, decentrale energieproductie, met een smart grid misschien wel. Ik zie wel eens op twitter of via andere kanalen knappe projecten verschijnen. Onlangs bijvoorbeeld nog, via een filmpje op Kanaal Z, waarin The Edge werd voorgesteld, het meest duurzame kantoorgebouw ter wereld. In Amsterdam is dat.

Ik probeer als minister van Energie zoveel mogelijk mijn licht op te steken in het buitenland. Onlangs nog in Italië, waar ik van mijn stoel viel toen ik vaststelde dat ze daar een lichtjaar verder staan met de uitrol van slimme meters. Wij hebben ook veel in huis hier in Vlaanderen, deze week nog zag ik op een event van Agoria de voorstelling van 18 projecten voorbijrazen in 36 minuten: iedereen daar blonk uit in ambitie. We kunnen veel, en we kunnen dat ook laten zien. Ik hoop dat ik tegen het einde van deze legislatuur niet zo vaak meer naar het buitenland moet om projecten van de toekomst te gaan bezoeken. Ik hoop dat ik tegen dan in Vlaanderen mensen over de vloer krijg, die willen kijken hoe wij het doen. Onder andere hier, in Terbekehof.

 

 

 

Share on:

Leave a comment