Speech – Opening CNG-tankstation

Het is vandaag voor de eerste keer dat ik voor jullie sta om een CNG-tankstation te openen. Ik hoop dat ik als minister van Energie nog vaker hiervoor uitnodigingen mag ontvangen. Ik geloof dat dit ook het geval zal zijn. Het netwerk van CNG-tankstations is namelijk in volle ontwikkeling.

Ik zie vandaag voor mij vertegenwoordigers van verschillende bedrijven staan die de handen in elkaar hebben geslagen om wat mij betreft de logische keuze voor CNG te maken. Bij het maken van die keuze tonen jullie durf en ambitie: tegen 2018 tussen 25 en 30 nieuwe CNG-tankstations illustreren dat ontegensprekelijk.

Het feit dat ook andere spelers actief zijn of worden op de CNG-markt toont aan dat de energietransitie geen mythe is. Niettegenstaande de 2,5 miljoen dieselwagens en 1,5 miljoen benzinewagens die over onze wegen rijden moet je toch al een fikse dieseldogmaticus zijn om te veronderstellen dat wat nu is, altijd zo zal zijn. The times are a-changing.

Verandering gebeurt echter niet van vandaag op morgen. Elke markt heeft zijn pioniers nodig. Het zijn zij die er voor zorgen dat onze kinderen later zullen terugkijken op deze periode en zich zullen afvragen: Waarom zijn ze daar in godsnaam niet direct mee begonnen?

We zullen het hen niet kunnen kwalijk nemen. De voordelen van CNG zijn er en ze zijn niet dun gezaaid.

Ik weet dat ik jullie niet meer moet overtuigen maar sta me toch toe for the record even een aantal dingen op een rijtje te zetten.

Ik zou daarbij graag beginnen met iets dat voortkomt uit mijn achtergrond als economist. Kiezen voor CNG is verstandig omdat het economisch zinvol is. Ik geloof niet in een beleid voeren dat de toetssteen van de economie niet kan overleven. Hoewel een CNG-voertuig vandaag nog ongeveer 2000 euro duurder is als een conventioneel voertuig is het een investering die zich terugbetaalt aan de pomp. CNG kan tot 30% goedkoper zijn dan diesel.

Dit economisch voordeel vertaalt zich ook in de TCO (Total Cost of Ownership). Deze is vandaag al zeer concurrentieel voor bepaalde CNG voertuigen. Uit een studie die The New Drive heeft uitgevoerd in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid blijkt dat CNG vandaag al voordeliger is dan benzine en alle andere alternatieve brandstoffen maar nog wel iets duurder is als diesel.

Aardgasvoertuigen zijn voor vennootschappen qua TCO tien tot vijftig euro per maand voordeliger dan benzinevoertuigen. In vergelijking met dieselvoertuigen zijn ze evenwel tien tot dertig euro duurder. Dat laatste is volgens ons een scheeftrekking die voorbij gaat aan een aantal belangrijke overwegingen. Daar wil ik het straks nog over hebben. Na de federale taks shift zal diesel ook duurder worden zodat dit beeld zal veranderen.

Er is een tweede voordeel verbonden aan CNG-voertuigen, een voordeel van vitaal belang, letterlijk dan. Als we het hebben over de vergroening van onze mobiliteit hebben we het vaak over cijfers over CO2-uitstoot en fijn stof.

Die cijfers zijn relevant en ze zijn ontegensprekelijk positief als het gaat over CNG. Maar liefst 27 procent minder CO2-uitstoot dan een dieselwagen en 12% minder dan een benzinewagen. Op vlak van fijn stof zijn de cijfers nog frappanter. Een CNG-voertuig stoot 95% minder fijn stof uit dan een dieselwagen.

Wat soms te betreuren valt is dat er soms duiding bij deze cijfers ontbreekt. Wat betekent minder CO2-uitstoot? Wat betekent minder fijn stof? Onterecht wordt de discussie vaak versmald tot macro-ecologische fenomenen zoals de opwarming van de aarde waarvan kwatongen beweren dat het niet meer dan een hype of fetisj zou zijn.

De vergroening van onze mobiliteit is meer dan zorg dragen voor onze planeet, het is ook zorg dragen voor onszelf en voor onze kinderen. Meer en meer worden we bewust van de invloed van onder meer fijn stof op ons milieu, in de letterlijke betekenis van dat woord. Wanneer auto’s fijn stof uitstoten in onze omgeving blijft dat ter plaatse hangen in straten waar mensen wandelen, fietsen, wonen, werken en naar school gaan.

Er zijn mensen die trachten de klimaatverandering te ontkennen, ik daag hen uit om de schadelijke gevolgen van fijn stof te proberen ontkennen. Een studie van het VITO brengt die gevolgen in beeld. Fijn stof zorgt er niet “alleen” voor dat we vroeger sterven, het zorgt ook voor – en dat wordt veel te weinig in beeld gebracht – menselijk leed in het algemeen. De blootstelling van onze longen aan fijn stof zorgt ervoor dat onze conditie verslechtert, onze longen aftakelen, en we allergieën en astma ontwikkelen.

Integendeel, het verzwaart de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Het is daarom niet alleen een morele plicht om dit probleem aan te pakken, het is ook een kwestie van verantwoord beleid voeren. Toestaan dat gedrag zomaar schade mag toebrengen aan de fysieke integriteit van iemand anders is duidelijk onverantwoord. Een goede overheid hoort negatieve externaliteiten te beperken waar ze de mogelijkheid heeft om dat te doen.

Als overheid verwelkomen we daarom ambitieuze pioniers en willen we ervoor zorgen dat verandering zich kan doorzetten.

We kunnen daarom niet eeuwig blijven steken in de kip of het ei-discussie. Langs de ene kant zijn er mensen die zeggen “ik koop geen milieuvriendelijke wagen want die is duurder” en langs de andere kant valt te horen “ik koop geen milieuvriendelijke wagen want ik kan hem nergens opladen of bijtanken”. Als we dat toelaten zadelen we de volgende generatie dezelfde en misschien zelfs nog ergere problemen op.

Als Vlaamse regering gaan we daarom de scheeftrekking van het verleden rechttrekken via de verkeersfiscaliteit. Tijdens de begrotingsopmaak hebben we in de eerste plaats beslist om vanaf 2016 de BIV op nul te zetten voor CNG-voertuigen. Tevens gaan we ook voor alle CNG-voertuigen de jaarlijkse verkeersbelasting op nul zetten.

Ten tweede moeten er extra tankstations komen. Ik heb hierover uitgebreid met de sector overlegd en hieruit is gebleken dat in 2020 er al zeker 300 tankstations voor CNG-voertuigen zullen zijn in Vlaanderen. 300 tankstations die essentieel zijn voor de verandering die we als regering, ondernemers maar ook als samenleving voor ogen hebben.

We zijn er weliswaar nog niet. Ik zou dan ook tot het volgende willen oproepen:

Dames en heren,

Blijf investeren in CNG. Doe het omdat het past in goede bedrijfsvoering. Doe het omdat u uzelf en uw kinderen een gezond leven toewenst. Ik en de Vlaamse regering geloven er alvast in en stellen alles in het werk om samen met u de verandering in te zetten.

Share on:

Leave a comment