Speech – Opening labo zonnethermie Syntra

 • Beste aanwezigen.
 • Ons energiemodel is in volle verandering.
  • Van een energiemodel waarbij alle productie centraal was evolueren we naar een model waarbij productie, opslag en consumptie lokaal of decentraal gebeurt.
 • De motor daarachter is de drang om minder afhankelijk te zijn van grote spelers.
 • De evolutie is ook logisch.
  • De kerncentrales zullen na 2025 op pensioen gaan. Nieuwe kerncentrales ontbreken draagkracht bij burgers en als het gaat over financiering.
  • Daarnaast hebben we geen grootschalige grondstoffenreserves of energiebronnen. Onze steenkoolreserves laten we in het kader van klimaat en leefmilieudoelstellingen best zitten in de grond. We hebben noch ruimte noch de mogelijkheid om grote waterkrachtcentrales te bouwen.
 • Dat zet druk op centrale energieproductie. Dat levert uitdagingen op, maar ook opportuniteiten.
  • Het doet de vraag rijzen wat dan wel als energiebron en grondstof kan dienen.
 • Er is op deze aarde een energiebron die wel degelijk onuitputtelijk is en waar ook wij, hier in Vlaanderen, van kunnen profiteren. Die energiebron heet de zon.
 • En onze grootste grondstof, wel, dat zijn de mensen die hier hun opleiding zullen volgen.
  • Door het vermogen om probleemoplossend na te denken kunnen we onze schaarste overwinnen.
  • We hebben voldoende hoogopgeleide specialisten nodig om een groeiend aantal installaties van hernieuwbare energietoepassing uit te voeren.
  • In dit labo en deze onderwijsinstelling kunnen we dan ook mensen opleiden tot installateurs van hernieuwbare energie.
  • Het is belangrijk dat het beroep van en de opleiding tot installateur officieel erkend wordt.
   • Dat hebben we dan met de Vlaamse regering ook gedaan.
   • Ik vind het dan ook bijzonder om hier het belang van deze opleiding te onderstrepen. Een hoge opleiding is de weg naar kwaliteitsvolle dienstverlening.
 • Die titel (gecertificeerde installateurs van hernieuwbare energie) bekt nog niet zo goed in de mond. Het klinkt een beetje droog.
  • Ik ben er van overtuigd dat dit van voorbijgaande aard is.
   • Hernieuwbare energie is al lang niet meer een fantasie van geitenwollen sokkendragers en boomknuffelaars.
   • Door het enorme draagvlak voor hernieuwbare energie is het de norm geworden. 75% van de bevolking wil meer hernieuwbare energie.
   • Het lijkt erop dat hernieuwbare energie mainstream is geworden.
   • Dat zou echter afbreuk doen aan het tempo waarmee de nieuwe technologieën elke dag verbeteren.
   • Hernieuwbare energie is rock ’n roll. Het is cool en hip. Het brengt een nieuwe generatie van rock-ster ondernemers voort.
 • De rol die vakmensen zullen spelen in de evolutie naar een nieuw, decentraal en hernieuwbaar energiemodel is gigantisch.
  • Wie deze opleiding volgt staat dus een mooie toekomst te wachten.
   • Elke zonnepaneel, elke zonneboiler, warmtepomp of pelletketel die jullie plaatsen brengt het nieuwe energiemodel dichterbij.
   • Jullie bouwen letterlijk aan de toekomst van ons energielandschap.
   • Op die manier worden jullie deel van de rock ’n roll van hernieuwbare energie.
 • Echt vakmanschap zorgt voor bewondering en respect.
 • Dat vakmanschap komt natuurlijk niet zomaar.
  • Een degelijke opleiding begint bij degelijke docenten en degelijke ondersteuning.
  • Ik wil dan ook alle mensen bedanken die betrokken zijn bij deze nieuwe opleiding.
 • Rest mij nog om iedereen – docenten, cursisten en iedereen die dit mogelijk maakt – bijzonder veel succes toe te wensen. Ik dank u.
Share on:

Leave a comment