Speech – Persconferentie Nippon Shokubai Europe

Beste meneer Yatagai,

Meneer De Vil,

Dames en heren,

Ik ben verheugd om hier vandaag namens de Vlaamse Regering dit moment bij te wonen. U weet, of u weet het nog niet, maar deze Vlaamse Regering is een investeringsregering. Een regering die investeert in groei, in jobs, in mensen. Deze Vlaamse Regering zet dan ook volop in op het ondersteunen van innoverend en ondernemend Vlaanderen.

De chemische cluster in de haven van Antwerpen speelt een belangrijke rol in die Vlaamse economie, met een toegevoegde waarde van 3 miljard euro op een totaal van 6 miljard euro in heel Vlaanderen.

Deze cluster is goed voor bijna 60 procent van de industriële activiteit in de Antwerpse haven. De sector stelt 10.907 mensen tewerk in de haven.

Daarom zijn investeringen als deze van groot belang. Nippon Shokubai investeert 350 miljoen euro in deze site. Goed voor 70 directe jobs – een toename met bijna drie kwart – , en een 50-tal indirecte. Dit bedrijf wil met zijn producten vanuit Zwijndrecht voortaan niet enkel Europese markt bedienen, maar ook nieuwe markten aanboren in Oost-Europa, Afrika, Midden-Oosten. Dit is een belangrijke investering voor de Haven van Antwerpen. Een haven die blijft groeien, net als dit bedrijf.

Dames en heren,

Het is mijn overtuiging dat de overheid, de bedrijven én de kennisinstellingen hun krachten kunnen en moeten bundelen om de competitiviteit van onze industrie te vergroten, en dit binnen een snel veranderende internationale context.

Die Triple Helix-aanpak, of gouden driehoek, moet volop werken in de chemie. De chemische industrie en de life sciences staan immers voor wereldwijde uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling: op het vlak van water, energie, voedsel, gezondheid en natuurlijke grondstoffen. Door samen te werken kunnen we investeringen blijven aantrekken en de chemische cluster verankeren in Vlaanderen. De chemische industrie is immers een zeer kapitaalintensieve industrie. Met een aandeel van 32 procent is ze een van de grootste investeerders binnen de industrie in ons land.

Op vier domeinen kunnen we samenwerken.

  1. Op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt: Chemie en life sciences hebben jaarlijks nood aan 2.000 jonge nieuwe medewerkers. Een goeie samenwerking tussen onderwijs en industrie is daarom cruciaal. Op dat vlak levert Essenscia al heel wat inspanningen via opleidingscentra, universitaire leerstoelen, bedrijfsstages, sensibiliseringsacties op alle onderwijsniveaus. De Vlaamse regering wil het duaal leren uitbouwen tot volwaardige onderwijsvorm om doorstroming van schoolbank tot werkvloer te verbeteren.
  2. Op het vlak van Milieu: De Vlaamse regering werkt bijvoorbeeld hard aan de invoering van de omgevingsvergunning. En daarnaast weet u ondertussen wat ons uitgangspunt is: een level playing field. De Vlaamse regelgeving moet in lijn zijn met die van Europa. We willen onze internationale concurrentiepositie versterken en uitbouwen.
  3. Op het vlak van innovatie: De Vlaamse regering blijft de focus leggen op innovatie. Het belang van het innovatieplatform FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry) – een initiatief van essensia met steun VlaReg – om transitie te maken naar duurzame chemie kan niet genoeg onderstreept worden.
  4. Op het vlak van energie, mijn bevoegdheid.

Vooral ook als minister van Energie ben ik verheugd om hier aanwezig te zijn. Dit bedrijf gaat niet alleen investeren in groei en werk, maar ook in energiebesparing. Nippon Shokubai investeert in twee productieprocessen, die complementair zijn aan mekaar. Door die aan mekaar te koppelen wordt energie bespaard, door restwarmterecuperatie.

Dit is een voorbeeldaanpak voor vele bedrijven. Vandaag gaat nog onwaarschijnlijk veel warmte verloren bij industriële processen, en dit terwijl we die warmte net heel goed kunnen gebruiken. Hier zal restwarmte worden gerecupereerd via stoom. De restwarmte van het ene proces wordt gebruik voor het andere. Zo wordt energie en dus geld bespaard, én minder CO2 uitgestoten.

Restwarmte recupereren is cruciaal om onze energie-efficiëntiedoelstellingen en onze klimaatdoelstellingen te halen. Dit kan tussen activiteiten in hetzelfde bedrijf – zoals bij Nippon – of tussen activiteiten van verschillende bedrijven – waarvoor er in de Antwerpse haven ook veel voorbeeldprojecten bestaan. De chemische sector is nu eenmaal een goed voorbeeld van een sector waar die ketenbenadering al sterk doorgang heeft gevonden. De Haven van Antwerpen heeft ook een team dat zich specifiek bezighoudt met warmterecuperatie. De medewerkers van deze afdeling werken zo actief mee aan de ontwikkeling van een Vlaams warmtebeleid.

Nu, dit bedrijf gaat verder. De stoom zal ook een stoomturbine aandrijven, waarmee dit bedrijf elektriciteit zal maken. Zo wordt het bedrijf zelfvoorzienend. Dit soort vormen van decentrale productie vormen mee de toekomst, daar zal ons Vlaams Energielandschap stilaan naar evolueren.

Op het vlak van energie-efficiëntie behoort Nippon Shokubai al tot de wereldtop, heb ik mij laten vertellen. En er is best wel meer. Het dunner maken van materialen, luiers in dit geval, zorgt ervoor dat de transportbehoeften verminderen. Nippon Shokubai kiest er ook voor om de producten die voorheen vooral ingevoerd werden uit Japan nu lokaal in Europa te produceren. Dat vermijdt indirect energiegebruik voor het transport. En het bedrijf investeert in de terugwinning van grondstoffen.

Dames en Heren,

Nippon Shokubai heeft net als ondertussen veel andere bedrijven in de Haven van Antwerpen oog voor energie, voor energiebesparing ook, voor slimme oplossingen, en investeringen in energie-efficiëntie. En zeker de chemische sector.

Vorige week nog ondertekenden zes chemische en logistieke bedrijven uit de Waaslandhaven een intentieverklaring ondertekend om vanaf 2017 warmte af te nemen van het stoomnetwerk ‘Ecluse’. Het netwerk, dat in stoom voorziet uit de verbranding van afval, zal een van de grootste in zijn soort in Europa zijn. Het warmtenet zal minstens 5 procent van alle groene warmte leveren die in Vlaanderen geproduceerd wordt en zorgt voor een CO2-besparing van 100.000 ton.

En nog: de nieuwe Antwerpse wijk, Nieuw Zuid, zal op termijn voor honderd procent worden verwarmd met restwarmte uit de industrie.

Dames en heren,

Nippon Shokubai heeft een keuze gemaakt. Een positieve keuze voor de Haven van Antwerpen, voor Vlaanderen. Ze breiden uit, en met hun investeringen in energiebesparing verankeren ze zich hier ook. Een meerwaard, zonder enige twijfel.

Share on:

Leave a comment