Speech – Persmoment ESCO-project bij OPZC Rekem

Het is met veel plezier dat ik hier vandaag aanwezig ben.

Wat mij betreft zijn we hier samen gekomen voor een belangrijk moment. Een kantelpunt zelfs. Nooit eerder werd in Vlaanderen een contract voor ESCO van deze omvang afgesloten. ESCO staat voor Energy Savings Contract. Een contract waarbij een investering in energie-efficiëntie zichzelf terugbetaald door de lagere energieprijs. Bovendien, en dat is niet onbelangrijk, het is de leverancier die het geheel financiert.

Ik moet zeggen, ik heb het cijfermateriaal van dit ESCO contract eens bekeken. Op dit moment verbruikt het OPZC Rekem 2,1 gigawattuur, wat overeenstemde met een energiekost van 62.177 euro exclusief BTW. De vernieuwing van de stookplaats zelf zal ongeveer 717.500 euro kosten. Het OPZC zal jaarlijks 194.524 euro op zijn energiefactuur besparen, dat garandeert de aannemer. Aangezien de afbetaling jaarlijks 130.124 euro bedraagt, zal OPZC Rekem na het eerste jaar afbetalen 64.400 euro overhouden op deze investering. Netto, zonder 1 euro te investeren.

Hiermee bespaart OPZC Rekem gemiddeld 20 % op elektriciteit (afhankelijk van piek- en dalkosten), 20 % op aardgas en heeft het voor deze campus geen stookolie meer nodig.

Dames en heren,

Dit zijn de gegarandeerde energiebesparingen door de aannemer aangeboden. De werkelijke energiebesparing zal waarschijnlijk nog een stuk hoger liggen.

U begrijpt dat dit contract voor mij heel belangrijk is. Dit betekent dat we als overheid een echte facilitator kunnen worden voor investeringen die de aannemers zelf bereid zijn om te doen. Ik heb het al een aantal keer gezegd, met energie-efficiëntie brengt je geld veel meer op dan op een spaarboekje. De relatief korte terugverdientijden zorgen voor hoge rendementen. Rendementen die je nergens anders kan krijgen.

Ik moet eerlijk zeggen, ik geloof dat deze vorm van werken de toekomst is. Onze ambities rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie worden steeds groter. Daarom heb ik van bij mijn aantreden werk gemaakt om ESCO meer ingang te laten vinden in Vlaanderen. Ondertussen werk ik aan een aantal initiatieven om dit ingang te laten vinden.

Het eerste is al goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Ik wil een fonds oprichten om ESCO ook bij KMO’s ingang te laten vinden. Nu loopt dat heel moeilijk. Bedrijfsleiders zijn bezig met hun dagdagelijkse taak, een bijkomende inspanning om hun energieverbruik drastisch te gaan beperken, ligt niet voor de hand. Geen tijd, te technisch, te veel vraagtekens.

Met dat ESCO-fonds moeten investeerders, aannemers en KMO’s mekaar gemakkelijker vinden. Dat moet ons helpen om het totale energieverbruik van de Vlaamse bedrijven naar beneden te krijgen. In Europa zijn er al een aantal ESCO-voorbeelden, in de overgrote meerderheid van de gevallen in overheidsgebouwen. Vandaag heisen we ons mee aan de Europese top inzake investeringen rond energie-efficiëntie.

Op dat punt hebben we duidelijke doelstellingen: 2,4 gigawattuur besparen op energie binnen de Vlaamse overheid tegen 2020. Als Europa deze creatieve manier van financieren mee kan ondersteunen, dan ben ik ervan overtuigd dat we deze doelstelling met de vingers in de neus gaan halen.

Dames en heren,

Ik ben vol lof over de inhoud van dit contract en de manier waarop dit tot stand gekomen is. Deze manier van werken biedt een grote toekomst. Ik denk maar aan de grote achterstand die we ondertussen hebben opgelopen met de schoolgebouwen. Als we een manier vinden om ESCO op grote schaal uit te rollen, vind ik het niet langer verdedigbaar om onze kleuters, kinderen, jongeren en pubers onder te brengen in oude muffe schoolgebouwen zonder dakisolatie.

Hetzelfde geldt voor onze rusthuizen en ziekenhuizen. Door een investeringsklimaat te creëren voor energie-efficiëntie, zorg je voor een goedkopere energiefactuur, een betere leefomgeving en een beter klimaat. Een driedubbele win!

Ik wens uitdrukkelijk iedereen te feliciteren die meewerkte aan de totstandkoming van dit contract. De mensen van het Vlaams Energiebedrijf, voor hun visie en enthousiaste aanpak. Dankzij hun volharding en doelgerichte manier van werken staan we hier vandaag. De mensen van OPZC Rekem voor hun openheid en bereidwilligheid om in te zetten op deze innovatieve vorm van energie-efficiëntie. De Vlaamse Regering focust op energie-efficiëntie als speerpunt binnen het energiebeleid en het OPZC Rekem neemt haar verantwoordelijkheid op voor een duurzame toekomst.

Daar wil ik jullie graag voor bedanken.

Share on:

Leave a comment