Speech – Slotevent INNERS

Het energielandschap van morgen zal er anders uitzien dan dat van vandaag. Een aantal keuzes zijn gemaakt. De kerncentrales zullen sluiten, de Europese doelstellingen zijn bekend, en ze moeten gehaald worden. In de energiemix van morgen spelen hernieuwbare bronnen een substantiële rol. Vlaanderen is het pad richting 2020 ingeslagen. Onder de noemer ‘Stroomversnelling’ werken we aan een project dat die doelstellingen haalbaar moet maken. Een project ook dat de basis vormt van de toekomst, van dat nieuwe energielandschap. Daarbij staan we voor een aantal uitdagingen.

Een eerste uitdaging is een gezond, stabiel investeringsklimaat dat op kostenefficiënte wijze tot meer hernieuwbare energie zal leiden. Dit is een moeilijke oefening, ik wens niet via oversubsidiëring de doelstelling inzake hernieuwbare energie halen. Die fout uit het verleden willen we niet herhalen. Integendeel, ik wil via een marktconforme ondersteuning aan onze kinderen en kleinkinderen een nieuw, duurzaam en koolstofarm energielandschap kunnen aanbieden, zonder bijkomende factuur. Vlaanderen heeft daarin de eerste stappen reeds gezet, en gaat verder op dat pad. Dat aan deze energietransitie een prijskaartje vasthangt, is evident. Maar de kostprijs moet zichtbaar zijn, en niet verdoken zitten in de factuur. Alleen zo werk je aan een draagvlak.

Verder zijn de investeringen in het distributienet om de integratie van deze hernieuwbare energie optimaal te laten verlopen een element dat parallel loopt. Gedecentraliseerde energieopwekking en prosumenten zijn immers niet langer begrippen voor en van de toekomst . Ik wil dat in het Vlaamse gewest er op afzienbare termijn een slim netwerk wordt geconcipieerd. Het ene gaat niet zonder het andere, en beide moeten tegelijkertijd vorm krijgen. Beide moeten de weg afleggen om te komen tot een nieuw energielandschap. Parallel. Vlaanderen is hiermee aan de slag, en gaat hiermee door. Ik was deze week nog in Italië. Ik kom met één vaststelling terug: we hebben nog veel werk op het vlak van smart grids en smart metering. Heel veel werk.

Een tweede belangrijke pijler in mijn beleid: ik wil van Vlaanderen een energie-efficiënte regio maken. Nog steeds is het motto “een uitgespaarde kWh is de groenste en goedkoopste kWh”. Meer zelfs, hij is gratis. Deze onzichtbare energie moet er mee voor zorgen dat Vlaanderen en België de doelstellingen halen. De energie-efficiëntie ligt in heel wat woningen voor het grijpen. De cijfers spreken boekdelen: 300.000 woningen in Vlaanderen zijn van slechte kwaliteit. 20% van de Vlaamse woningen heeft nog geen dak- of zolder-vloerisolatie, 13% heeft nog enkel glas,… We laten warmte vliegen, er gaat geld letterlijk de lucht in. Ik heb hier reeds actie ondernomen via de energielening en via een renovatiepact, waarvoor we meer dan 30 partners bereid hebben gevonden om samen met ons te zoeken naar manieren waarop we de Vlaming kunnen ondersteunen en aanzetten om energiebesparend te renoveren. Er volgt ook nog een hervorming van de premies: die is in volle voorbereiding. Ook dit past in de ‘Stroomversnelling’, want ook hier moeten we concreter, sneller, en doortastender te werk gaan.

Vlaanderen zal O&O naar nieuwe technologieën verder aanmoedigen: geothermie, batterijen, opslag … Maar ook het commercialiseren van nieuwe producten ondersteunen zoals slimme meters (opstap naar dynamische prijssignalen) , slimme huishoudtoestellen (sturen van vraag en aanbod op microniveau), …

 

Dames en heren,

Ik moet het u niet vertellen allicht, maar in Vlaanderen wordt nog heel veel potentieel onbenut gelaten. Zo gaat bijvoorbeeld nog massaal veel warmte verloren. Deze warmte recupereren om huizen en gebouwen mee te verwarmen, is ook een vorm van efficiëntie. Ook dit wil ik absoluut stimuleren, door subsidies te geven voor dergelijke projecten. We doen dit via de zogenaamde call groene warmte, waarbij iedereen projecten kan indienen. Bij de volgende call groene warmte, na de zomer, zal een hoger budget worden voorzien ter ondersteuning van dergelijke projecten. In totaal 10,25 miljoen euro. In tegenstelling tot 8,2 miljoen euro bij de vorige groene call.

Groene warmte wordt voortaan als een volwaardig onderdeel gezien van de energiepolitiek en dat heeft een reden. Groene warmte kan tegen 2020 een derde tot de helft van die Belgische doelstelling invullen, en dit op een goedkopere manier dan via groene stroom: 6 tot 14 keer goedkoper. Gaat Vlaanderen voor één procent meer groene warmte, dan hoef je eigenlijk twee procent minder groene stroom te hebben voor de doelstelling. In het Vlaams Gewest dient ongeveer 55 procent van het totale bruto finaal warmteverbruik voor verwarming en koeling. Elektriciteit heeft een aandeel van 22 procent.

Ook deze projecten, de projecten van Inners, waar uit water warmte wordt gerecupereerd om gebouwen en huizen te verwarmen, zijn gebaseerd op dat principe. Blauwe energie, wie kan daar tegen zijn. Binnen het Europese project Inners wordt gekeken wat voor potentieel er voorhanden is, hoe je warmte uit water kan recupereren, en hoe dit in ons energiesysteem kan geïntegreerd worden. Uiteindelijk wordt de meeste energie gebruikt voor het verwarmen van water. En verwarmd afvalwater bijvoorbeeld bevat nu eenmaal energie: warmte, die we allemaal nodig hebben en dus kunnen hergebruiken.

Als minister van Energie kijk ik met veel trots ook naar het project hier in Leuven. Eigenlijk een simpel idee, maar dat zijn meestal de beste. Het rioolwater dat voor het appartementsblok stroomt wordt opgevangen in een collector en vervolgens met persleidingen naar de kelder van het pand afgevoerd waar het door een warmtewisselaar stroomt. De onttrokken warmte voedt vervolgens een warmtepomp waarmee zowel het water uit de centrale verwarming als uit de waterleiding tot de gewenste temperaturen voor huishoudens wordt opgewarmd. Op deze manier worden daar 93 wooneenheden voorzien van verwarming en sanitair water. Een primeur voor ons land, waarvoor mijn oprechte felicitaties.

Ik concludeer uit dit project, en zoveel andere projecten, dat er toch nog heel veel mogelijk is in Vlaanderen. Er zijn veel uitdagingen, dat klopt, maar er zijn ook veel oplossingen die voor het grijpen liggen. We staan voor een energietransitie, een nieuw tijdperk. Dat is geen keuze, dat is een feit. We zitten in interessante tijden, vol opportuniteiten, daar zijn we het hier allemaal over eens denk ik. Als minister van Energie ben ik dan ook blij om hier vandaag te zijn, want het zijn dit soort projecten die ons dichter bij onze doelstelling brengen: een wereld vol hernieuwbare energie.

 

 

Share on:

Leave a comment