Speech – Stakeholders meeting groene mobiliteit

Ik stond erop om jullie allemaal samen te brengen. Het is mijn vaste overtuiging dat een minister in de aanloop naar beslissingen en bij het samenstellen van actieplannen uitgebreid overleg moet plegen met de sector, met de stakeholders. Ik heb ook voor dat pad gekozen om de renovatiegraad in Vlaanderen op te krikken, met het renovatiepact, en ik wil dit ook nu doen

We kennen onze doelstellingen: we willen ons wagenpark vergroenen. We willen dat doen omdat we weten wat het belang daarvan is. Onze lucht moet schoner worden, eenvoudiger dan dat kan ik het niet zeggen. En we weten dat dat kan, zelfs met de huidig beschikbare technologieën. Alleen zien we dat die vandaag nog niet ingeburgerd zijn. 0,5 procent van de auto’s die vandaag rondrijden in Vlaanderen zijn elektrisch. 0,013 procent zijn aardgaswagens. Ik zal heel eerlijk zijn: ik vind dat te weinig. 2,5 miljoen dieselwagens rijden er ook rond, 1,5 miljoen benzinewagens. Die verhouding zit compleet scheef. Jullie weten hoe het in het buitenland evolueert, we moeten dus een versnelling hoger schakelen. Omdat we schonere lucht willen, maar ook omdat Europa ons dat vraag.

De Europese Commissie heeft de laatste tijd bijzonder veel aandacht voor energie-efficiëntie. Ze vragen aandacht, en dat op drie fronten: in de industrie, bij de overheid, en in het kader van de mobiliteit. Voor dat laatste punt zitten we hier samen. Om een traject uit te werken, want Vlaanderen heeft een achterstand goed te maken op het vlak van de vergroening van het voertuigenpark. We moeten daar eerlijk in zijn.

Daarom heb ik aan de Vlaamse Regering gevraagd om het initiatief te mogen nemen op het vlak van de vergroening van het voertuigenpark. Dat is niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor onze energietoekomst zijn elektrische voertuigen belangrijk. Het zijn morgen niet alleen auto’s die rondrijden, maar ook batterijen. Ze zorgen voor opslag van hernieuwbare energie die opgewekt wordt op momenten dat ze niet volop wordt gebruikt. Batterijen op wielen, dus, die de investering in hernieuwbare energie nog meer rendement zullen doen opleveren dan vandaag. In de energiemix, in de energiebalans van morgen spelen ze een belangrijke rol.

Recent heeft een doctoraatsstudent van de KULeuven zijn doctoraat afgelegd in de materie. Hij kreeg zeer uitzonderlijk felicitaties van de jury. Het doctoraat handelde over de rol van elektrische voertuigen en het controleren van het opladen ervan op grote schaal. Elektrische voertuigen zullen dus zorgen voor de batterijen van de toekomst. En eerlijk gezegd, hoe sneller die revolutie er komt hoe liever. Als ik het verbruik van de batterij van mijn gsm zie, kan ik al niet wachten tot er grote vooruitgang geboekt wordt op dit vlak.

Maar de toekomst van batterijen ziet er rooskleurig uit. Dit is tevens een goed signaal voor het niveau van de Vlaamse kennis op dit vlak. Vlaanderen heeft toponderzoekers en daar moeten we volop op inzetten.

Op mijn voorstel heeft de Vlaamse Regering een conceptnota goedgekeurd met een aantal krachtlijnen. Deze conceptnota moet leiden tot een actieplan waarin aandacht zal besteed worden aan onderstaande acties:

In de eerste plaats moet er gewerkt worden aan de infrastructuur. Ik ben ervan overtuigd dat de voertuigen de infrastructuur volgen. Voor zowel CNG als waterstof als elektrische voertuigen is er op dit moment een gebrek aan infrastructuur. We moeten als overheid het voorbeeld geven en een tijdspad en doelstellingen vastleggen. Zo kunnen we op korte termijn snel vooruitgang boeken.

Wat voor mij een belangrijk aandachtspunt is, is de beschikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid van de laadpalen. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat het handschoenkastje van je elektrische wagen uitpuilt met betaalkaarten omdat je voor ongeveer elke laadpaal in Vlaanderen een andere kaart nodig hebt. We moeten naar uniformiteit, naar gebruiksgemak. Een laadpaal is voor mij een elektrisch tankstation waar iedereen terecht moet kunnen.

Daarnaast begrijp ik dat er een aantal drempels zijn. Het actieplan moet hierop focussen en deze zoveel als mogelijk wegnemen. Dit kunnen zowel drempels zijn naar het vergunningenbeleid, ook het wettelijke kader en de fiscaliteit wordt mee bekeken binnen de contouren van het actieplan. Ik wil Inzetten op een vergroening van de fiscaliteit om de integratie van deze voertuigen en laadpalen in Vlaanderen te bespoedigen. We hebben daar al stappen gezet

Uiteraard is de rol van de overheid cruciaal in dit verhaal. De Vlaamse Overheid heeft een eigen voertuigenpark. Ook steden en gemeenten hebben vele voertuigen lopen. Deze voormiddag nog was ik op bezoek bij Eandis. Ik heb er 22 sleutels van evenveel aardgaswagens overhandigt aan meteropnemers. Zij gaan nu op pad als ambassadeurs van dergelijke groene wagens. Ik wil evolueren naar een duidelijk actieplan ook voor de Vlaamse overheid.

Ook de lokale overheden wil ik graag betrekken in dit verhaal. Zij weten best waar het beste laadpalen geïntegreerd worden, waar de CNG tankstations kunnen komen, …

Als laatste is er een lange weg af te leggen. Lokale garagehouders zijn vandaag opgeleid om te werken aan wagens met een motor op fossiele brandstoffen. De shift naar elektrische voertuigen zal de nood aan geschoolde arbeiders groter maken. Daarom wil ik samen met de sector werk maken van kwalitatieve opleidingen die inzetten op uitbreiding van de kennis van de bestaande garagisten. Maar evengoed van de opleidingen van de garagisten van morgen, de studenten automechanica die vandaag op de schoolbanken zitten.

In ieder geval gaan we rekening houden met de input die jullie al geleverd hebben. Ik ben er van overtuigd dat dit een zeer interessante sessie wordt, zo zien wij het althans.

We moeten nu twee dingen gaan doen.

Eerst en vooral moeten we een evaluatie maken van het gevoerde beleid. Er is al heel wat werk geleverd, maar we moeten durven lessen te trekken uit het verleden. Ik heb het nationaal actieplan rond elektrische wagens ontvangen. We zullen ook de uitgangspunten hieruit meenemen in het uitschrijven van het actieplan voor Vlaanderen.

Nog voor de zomer zou ik graag met een actieplan met concrete maatregelen willen komen.

En voor dat laatste kan ik jullie hulp gebruiken. Ik verwacht dus concrete input met acties om mijn beleid mee te onderbouwen. In ieder geval gaan we rekening houden met de input die jullie al geleverd hebben.

Dames en heren,

We gaan in actie schieten. Ik heb er vertrouwen in dat we deze legislatuur met de Vlaamse Regering stappen kunnen zetten die een basis vormen voor de toekomst. De discussies rond de kip of het ei als het gaat over laadinfrastructuur en groene wagens zijn interessant, maar daar mogen we niet in blijven hangen. We moeten beginnen broeden.

Veel succes vandaag en tot binnenkort.

Share on:

Leave a comment