Speech – Studiedag notariaat

Wat we zelf doen, doen we beter ” => Laat ons zeggen dat er op deze slogan al flink wat slijtage zit. Als het Vlaams Gewest op 1 januari 2015 de dienst van de registratie- en successierechten gaat overnemen van de federale administratie, dan denk ik dat er andere en betere slogans zijn om inspiratie uit te puren.

De Amerikaanse Staat Oregon heeft als motto “She flies with her own Wings”. Dat vind ik al beter passen. Ook Vlaanderen moet ernaar streven om een eigen koers te bepalen en zelf voor de eigen inkomsten te zorgen.

“De federale administratie heeft tot nog toe de job goed gedaan”

Registratie- en successierechten zijn moeilijke belastingen. Het vergt niet alleen kennis van het fiscaal recht, maar ook van het burgerlijk recht: verbintenissen, erfrecht, familierecht, zakenrecht.

Binnen enkele weken – het moment van de waarheid nadert zo snel dat we zelfs al van enkele dagen kunnen spreken- gaat onze Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de slag. Vlabel gaat zelf de notariële akten analyseren en de aangiften van nalatenschap controleren.

Dat wil zeker niet zeggen dat de federale collega’s de voorbije jaren hun job slecht gedaan hebben. Het tegendeel is waar.

De federale collega’s hebben zich decennia lang met stielkennis, en met hart en ziel ingezet om de klus naar best vermogen te klaren.

Vlaanderen hoefde zich geen zorgen te maken, de federale collega’s waren dag in dag uit in de weer, en de vruchten werden iedere maand kosteloos aan de regio’s overgemaakt.

Jaarlijks bijna 4 miljard euro, waarvoor dank!

Waarom dan toch een overname ?

Onze samenleving wijzigt razendsnel.

Losse rekeningen, papieren leggers, registers, notarisboekskes , … ze hebben hun verdiensten gehad, maar het is niet meer van deze tijd.

De logica en de systematiek die achter deze boeken en registers schuilgaat is echter geniaal. Het is een systeem dat we zeker niet zomaar overboord mogen gooien. Het is de verpakking van die logica die verouderd is.

Onze federale collega’s hebben de jongste jaren al veel inspanningen gedaan om samen met het notariaat de papiermolen te vervangen. Projecten als “e-succ”, “e-registration” , DER en STIPAD getuigen van een geleidelijke overgang van papier naar digitaal.

Ook Vlaanderen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Het is duidelijk dat bij de federale Patrimoniumdocumentatie, de naam zegt het zelf, de klemtoon steeds meer op het documentaire wordt gelegd. Niet dat het fiscale onbelangrijk is, maar de documentatie neemt de bovenhand. En terecht, want dat is uiteindelijk de basis van de rechtszekerheid. Als u een huis wil kopen kan de Patrimoniumdocumentatie u de garantie bieden dat u met de juiste persoon als verkoper begint te onderhandelen en de akte tekent.

Het is dan ook normaal dat Vlaanderen het andere luik, het fiscale, overneemt. Het leeuwendeel van de registratie- en de successierechten komt immers de gewesten toe.

“Behouden wat goed is, veranderen waar verbetering mogelijk is”

“She flies with her own wings, always toward better things”

We zullen behouden wat goed loopt, en verbeteren waar er ruimte voor bestaat. De overname is een ideaal moment om de procedures en processen te herbekijken en te hervormen.

We zullen de inning van deze nieuwe belastingen integreren in de bestaande Vlaamse procedures. We streven uniformiteit na tussen de processen van deze nieuwe en de huidige belastingen.

De regelgeving zal in één Vlaamse Codex en één uitvoeringsbesluit geïntegreerd worden, het enige en uniek naslagwerk voor de Vlaamse belastingen. Het is trouwens net vandaag – binnen een half uurtje om precies te zijn- dat we in de Commissie Financiën en Begroting het geïntegreerd werkstuk aan het Vlaams Parlement zullen voorleggen.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen binnen de administratie die tot dit werkstuk heeft bijgedragen van harte te danken. Het is geen eenvoudige opdracht geweest, maar met het resultaat dat voorligt kunnen we op 1 januari aan de slag.

Daarnaast zorgen we ook voor een degelijke en efficiënte ICT-ondersteuning. De Vlaamse Belastingdienst heeft in het verleden met het Vlaams Fiscaal Platform een degelijk en performant systeem uitgewerkt.

Dit klinkt allemaal zeer abstract. Hoe de vork precies aan de steel zit, zal u straks door de deskundigen en specialisten gedetailleerd worden toegelicht.

Mogelijkheden voor de toekomst, voordelen van deze operatie               

Als Vlabel de inning in eigen handen neemt, kunnen we ook meer zelf gegevens verzamelen en een datamodel ontwikkelen. Dit kan ons kunnen helpen simulaties te maken, en een gefundeerd en gericht beleid te voeren.

Dit is niet de eerste overname

De Vlaamse Belastingdienst is niet aan zijn proefstuk toe. In 1998 werd de onroerende voorheffing overgenomen, en de overname van de verkeersbelastingen in 2011 ligt nog vers in het geheugen.

Elk van die overnames kent zijn eigen hindernissen en valkuilen en dat zal ongetwijfeld deze keer niet anders zijn.

Maar vandaag kan de Vlaamse Belastingdienst terecht trots zijn op de wijze waarop deze belastingen vandaag geïnd worden.

Ik ga ervan uit dat dit ook voor deze nieuwe belastingen het geval zal zijn.

Oproep tot samenwerking: met het notariaat

De Vlaamse Belastingdienst heeft u, de notaris, als belangrijke actor in de vastgoeddocumentatie en vastgoedfiscaliteit, nodig.

Ik durf dan ook te rekenen op uw bereidwillige en deskundige inzet om samen onze schouders onder dit project te zetten.

De voorbije weken en maanden heeft de Vlaamse Belastingdienst intens overlegd met de Koninklijke Federatie van de Notarissen, ik reken ook op U als individuele notaris om ook samen met Vlabel op weg te gaan.

Wanneer we hier binnen enkele jaren opnieuw zijn, als we een volgende belasting overnemen, dan kan ik samen met u terugblikken op alweer een nieuw en geslaagd overnameproject.

Oproep tot samenwerking: met de federale collega’s

Wij rekenen ook op de federale collega’s die gekozen hebben voor een overstap naar de Vlaamse administratie. Wij hopen alvast dat zij zich snel zullen kunnen integreren op de nieuwe werkplek. Vlabel rekent op de expertise en de inzet van deze mensen zodat we het notariaat en alle belastingplichtigen een degelijke dienstverlening kunnen aanbieden.

Ik vind het trouwens al een goed voorteken dat hier vandaag voor de technische toelichting zowel geroutineerde Vlaamse ambtenaren als nieuwe federale collega’s aan het woord komen.

Oproep tot samenwerking: met de federale administratie  

Maar ook de federale ambtenaren die geopteerd hebben om federaal te blijven zullen een rol spelen in dit verhaal.

De documentatie blijft federaal. De belastingen gaan Vlaams. Maar het ene kan niet zonder het andere. Het burgerlijk recht en het fiscaal recht zijn nauw met elkaar verbonden.

In het belang van beide overheden zal er dus blijvend en intens moeten samengewerkt worden.

Ik wens u allen een geslaagde en leerrijke studienamiddag toe.

Share on:

Leave a comment