Speech – Uitbreiding warmtenet Roeselare

Bedankt voor de uitnodiging. Belangrijk voor mij om hier vandaag aanwezig te zijn.

Dit is één van de verhalen van de toekomst op het vlak van energie. Volgens de Europese richtlijn hernieuwbare energie heeft België een bindende doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020.

Groene warmte kan tegen 2020 een derde tot de helft van die Belgische doelstelling invullen.

Bovendien ligt de kostprijs tot 14 keer lager dan bij groene stroom.

Conclusie: we kunnen onze doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie op een goedkopere manier halen door in te zetten op groene warmte dan op groene elektriciteit.

Vandaag is er nog een groot onbenut potentieel… warmte is immers een heel groot onderdeel energieverbruik vandaag.

In het Vlaams Gewest dient ongeveer 55% van het totale bruto finaal energieverbruik voor verwarming en koeling. Elektriciteit heeft een aandeel van 22%.

Een doorsnee gezin verbruikt ongeveer 3.500 kWh elektriciteit en 20.000 kWh warmte.

Andere Europese landen staan veel verder dan ons op het vlak van groene warmte:

– Nederland telt 500.000 klanten van warmtenetten.

– Denemarken heeft 30.000 km aan warmteleidingen en twee derde van alle warmteverbruikers zijn erop aangesloten.

– In Duitsland ligt meer dan 19.000 km aan warmteleidingen met ruim 5 miljoen klanten.

– In Wenen komt een derde van de warmtevraag uit restwarmte.

En waar staat Vlaanderen dan op dit moment?

De bestaande warmtenetten worden momenteel in opdracht van het VEA door VITO in kaart gebracht, maar deze kaart is nog niet klaar (binnen enkele maanden zal een kaart voor heel Vlaanderen beschikbaar zijn).

Op basis van de reeds beschikbare informatie, kunnen we wel aangeven dat warmtenetten aanwezig zijn in Diksmuide, Harelbeke, Torhout, Gistel, Middelkerke, Knokke-Heist, Brugge, Gent, Beveren-Waaslandhaven en Houthalen en uiteraard hier in Roeselare.

Jullie zijn pionier, een proeftuin zeg maar, andere steden kijken naar jullie en dat is goed. Alle kennis over warmtenetten in Vlaanderen dient zoveel mogelijk gedeeld te worden. Dat net de koepelorganisatie Warmtenet Vlaanderen hier is ontstaan is geen toeval.

Met deze uitbreiding zullen 1200 gezinnen warmte binnenkrijgen in de woonkamer via het warmtenet. 12 extra kilometer. Voor de eerste keer is dat ook in bestaande huizen, niet alleen in nieuwbouwwijken dus. Een primeur, waar Roeselare trots op mag zijn.

Ook in mijn stad, Antwerpen, wordt hier hard aan gewerkt.

– Concrete plannen warmtenet Antwerpen Zuid.

– Warmtenet Antwerpen Noord:

– Haalbaarheid warmtenetten op Antwerpen Luchtbal via restwarmtevalorisatie is aangetoond.

– Plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van het warmteproject is in ontwikkeling. Samenwerkingsmodel is nog niet definitief.

– Ik geloof hier als minister van Energie heel hard in, en met mij de Vlaamse Regering.

– We gaan inzetten op een versterking van het investeringsklimaat voor zowel WKK als warmtenetten.

– Net zoals het groenestroomcertificatensysteem zal het warmtekrachtcertificatensysteem – in overleg met de belanghebbenden – worden bijgestuurd, met het oog op vereenvoudiging.

– In uitvoering van de richtlijn energie-efficiëntie zal tegen uiterlijk 31 december 2015 een uitgebreide beoordeling van het potentieel voor efficiënte stadsverwarming en –koeling worden gefinaliseerd.

– Er zal een routekaart worden uitgewerkt om de uitbouw van warmtenetten (openbare en private) aan te moedigen en tot een Vlaams reguleringskader voor warmtenetten, warmtediensten en warmtemarkten te komen.

– Eventuele barrières (al dan niet technologische) voor de uitbouw van warmtenetten worden in de mate van het mogelijke weggewerkt.

– De Vlaamse overheid maakt ook geld vrij voor deze warmtenetten. Via de vorige call groene warmte ontving dit project al 120.000 euro (119.291,00 euro)

– En ook voor de nieuwe call hebben jullie een project ingediend, hebben we ondertussen vernomen.

– Ik herhaal hier vandaag dan ook allen andere mijn oproep om projecten in te dienen rond groene warmte.

– Tweede call van 2014 loopt nu, op 5 december:

– Budget van 8 miljoen euro.

– Tijd tot 4 februari 2015 om een voorstel te doen.

– De uitdagingen voor het Vlaamse energiebeleid in deze legislatuur = groot en urgent. Aanpassingen voor het hele energiesysteem. Ons energiesysteem moet betrouwbaar blijven en het nog meer worden, en moet koolstofarmer worden. Maar in de eerste plaats mag er niet meer zoveel verloren gaan als vandaag het geval is.

Share on:

Leave a comment