Speech: Voorstelling 2 nieuwe brandweerwagens

RIJKEVORSEL 25 juni 2011 –

Geachte burgemeester
Geachte commandant
Beste brandweervrienden,
Dames en heren,

Ik dank u van harte voor de uitnodiging om hier aanwezig te mogen zijn op de officiële voorstelling van twee nieuwe brandweerwagens.

Ik vind het altijd boeiend om op het terrein te komen en rechtstreeks contact te hebben met de lokale brandweerkorpsen. Zo hoor en zie ik veel en leer ik nog beter de wensen en behoeften van de brandweer kennen.

Bovendien is de sfeer bij de brandweer altijd zeer positief. En dat is belangrijk want dat straalt af op het werk dat men verricht en de dienstverlening die men biedt. Het is niet voor niets dat de brandweer het vertrouwen geniet van meer dan 95% van de bevolking.

Onze maatschappij is erg geëvolueerd ten gevolge van technische en maatschappelijke ontwikkelingen; daardoor worden de risico’s alsmaar groter en worden branden steeds complexer.

Daarom is het vandaag de dag van groot belang dat de verscheidenheid aan interventies kan worden bedwongen door goed getrainde mensen.

Om dat te kunnen blijven doen met voornamelijk vrijwilligers, of met uitsluitend vrijwilligers zoals dat het geval is hier in Rijkevorsel, is de motivatie van die vrijwilligers een heel belangrijke factor. Vrijwilligers motiveren doe je best door hen aan te moedigen en te belonen voor hun inzet.

Het up to date houden van het materieel, van de persoonlijke beschermingsmiddelen maar zeker ook van de brandweervoertuigen werkt heel stimulerend en motiverend en is bovendien een expliciete uiting van waardering van het gemeentebestuur voor het geleverde werk van al de vrijwilligers hier.

Het is ook heel belangrijk en bijna evident zou ik zeggen, dat de brandweer wordt uitgerust met materieel dat voldoet aan de laatste ontwikkelingen op het vlak van techniek. Zo kan zij bij interventies veilig en efficiënter tussenkomen.

De gemeente Rijkevorsel onderkende deze absolute noodzaak en heeft dan ook grote inspanningen geleverd op dat vlak.

De aankoop van een nieuwe multifuctionele halfzware autopomp en een nieuwe commandowagen is een belangrijke stap voor dit korps om op ene adequate wijze hulp te kunnen beiden aan slachtoffers in nood.

De nieuwe autopomp is multifunctioneel, dat wil zeggen dat dit nieuwe voertuig niet alleen materieel aan bord heeft om branden te blussen maar ook hydraulisch gereedschap om geknelde personen te bevrijden; m.a.w. met het zelfde personeel kan je met dit ene voertuig meerdere brandweertaken uitvoeren. Op die manier is deze autopomp goed voor de vervanging van twee voertuigen uit “de goede oude tijd”.

Ik wil de gemeente Rijkevorsel daarom vooral feliciteren met deze investering in modern materieel voor de brandweer.

Dit is een prachtig voorbeeld van het lokale engagement en een uiting dat deze gemeente blijft investeren in de veiligheid van haar burgers.

Maar ook op federaal vlak verandert er heel wat.

Op dat niveau heb ik heel wat inspanningen geleverd om in de toekomst een betere brandweerzorg te garanderen.

Sinds ik minister van Binnenlandse Zaken ben, heb ik niet stil gezeten binnen de regering en  verkreeg ik in het voorjaar van 2010 na de budgetcontrole 32,6 miljoen euro voor de brandweer. Dit budget werd goedgekeurd vóór de ontbinding van het parlement.

  • 70% van dat bedrag wordt besteed om de operationele werking in de prezones te verbeteren, wat neerkomt op 23,8 miljoen euro.
  • 6 miljoen euro gaat naar de brandweerscholen.
  • de overige 2,8 miljoen euro is bestemd voor de aankoop van nieuwe informaticaprogramma’s (1,8 mio) aan te kopen, en om een rekruteringscampagne (1 mio) te financieren.

Om de levensnoodzakelijke hervorming van de brandweerdiensten niet te laten stilvallen was en is het noodzakelijk om de extra financiële inspanningen te blijven doortrekken

Extra bedrag van 32,6 miljoen € werd daarom ook voorzien in begroting 2011 zodat de verdere hervorming van de brandweer veilig gesteld is.

De hervorming van de brandweer blijft voor mij een prioriteit.

Als minister in lopende zaken kon ik tot hiertoe, tot mijn spijt, de zones zoals de wet van 15 mei 2007 ze heeft voorzien niet realiseren omdat het in deze situatie onmogelijk is om ze rechtspersoonlijkheid te geven.

Waar staan we vandaag?

  • In juli 2010 ontvingen alle OPZ’s een draaiboek voor het afsluiten van een OPZ-overeenkomst
  • Eind oktober 2010 werden de eerste overeenkomsten met de lokale overheden ondertekend
  • Momenteel hebben 31 van de 32 zones reeds een  overeenkomst met Binnenlandse Zaken afgesloten
  • Alle Vlaamse zones hebben een overeenkomst (Conventie) afgesloten
  • Ook Conventies 2011 werden reeds ingediend en worden momenteel geanalyseerd.
  • Recent gebeurde de toewijzing voor de levering van de lang verwachte risicotool zodat het inschatten en analyseren van de risico’s en het afstemmen van het beschikbaar materieel erop kunnen gebeuren; zeg maar dat het “echte werk” in de zones we een serieuze stap voorwaarts kan maken.

Via de operationele prezones hebben we dus toch een grote financiële injectie kunnen geven aan de brandweer en dus ook aan de gemeenten. Hiermee kunnen zij een start maken met de fundamentele verbetering van de brandweerzorg op diverse vlakken zoals opleiding, materieel, persoonlijke beschermingsmiddelen enz. Dit maakt dat de hervorming nu ook duidelijk voelbaar is op het terrein en bij het personeel.

Ondertussen gaat de administratie door met de voorbereiding van uitvoeringsbesluiten van de wet op de hervorming, zodat we met de volgende regering snel kunnen komen tot volwaardige brandweerzones.

Om af te sluiten wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om alle brandweerlieden te bedanken voor hun permanente inzet; deze groep goed opgeleide en zeer gemotiveerde mannen en vrouwen staat dag en nacht, 24u op 24u paraat voor het bestrijden van branden maar voor nog zoveel andere vormen van hulpverlening.

Daarbij wil ik zeker de dames niet vergeten die achter al die brandweermannen staan; ook jullie wil ik danken en feliciteren.

Jullie allemaal verdienen alle respect en een applaus is hier zeker op zijn plaats.

Ik wens jullie allemaal nog een succesvolle en deugddoende viering vandaag.

Share on:

Leave a comment