Steeds meer ouders vragen Kids-ID op tijd aan

In de maanden juni, juli, augustus en september 2011 hebben gemiddeld 20% minder ouders een Kids-ID’s aangevraagd via de spoedprocedure dan in dezelfde maanden van 2010.

Minister Annemie Turtelboom: “Ik ben tevreden dat de inspanningen van Binnenlandse Zaken en de gemeenten om mensen te informeren over het tijdig aanvragen van de kids-ID hun vruchten afwerpen. De communicatiecampagnes die wij dit jaar hebben gevoerd hebben duidelijk resultaat geboekt. Dit is goed nieuws voor de overheid en voor de burger, die zich door het op tijd aan vragen van een kids-ID heel wat kosten en moeite bespaart. “

Een Kids-ID vraag je best drie weken voor je op reis vertrekt aan bij je gemeente. Kan de Kids-ID niet meer binnen de normale termijn van ongeveer 2 weken geleverd worden dan moet je een beroep doen op de spoedprocedure en die is duur: 170€ zonder gemeentetaks.

Luc Vanneste: “We gaan nu niet op onze lauweren rusten: er zijn nog te veel mensen die van de spoedprocedure gebruik moeten maken omdat ze vergeten zijn de Kids-ID aan te vragen of omdat ze gewoon niet wisten dat er een leveringstermijn van goed 2 weken is. We zullen dus onze boodschap “Vraag de Kids-ID tijdig aan” blijven herhalen.”

Share on:

Leave a comment