Strijd tegen holebidiscriminatie: de wet is er, nu de rest!

Op 12 mei gaan we met de Vlaamse politieke partijen in debat over holebirechten bij het Roze huis. Vandaag op Moederdag kunnen we eindelijk ook de meemoeders volwaardig vieren. Dat doen we omdat we de gelijke rechten voor holebi’s en bestrijding van discriminatie belangrijk vinden. Dat hebben we als liberalen bewezen door in de regeringen werk te maken van juridische gelijkwaardigheid van het individu in alle opzichten. Daarnaast moeten we de nog bestaande problemen bespreekbaar maken, en ze aanpakken.

De gelijkheid van man en vrouw was enkele decennia geleden nog ondenkbaar en tot het begin van de 21e eeuw hadden holebi’s geen gelijke rechten. In dat opzicht is er grote vooruitgang geboekt. Met jaarlijkse Gayprides, de Eurogames in 2007 en WorldOut Games in 2013 lijkt het homo-tolerantieklimaat in België ook voortdurend te verbeteren.

Ruim elf jaar na de openstelling van het huwelijk voor paren van het gelijke geslacht maken wij de tussentijdse balans op. Als tweede land ter wereld – na Nederland – werd in ons land het homohuwelijk ingevoerd. Adoptie werd mogelijk voor paren van hetzelfde geslacht en recentelijk werd ook het meemoederschap in wetgeving gegoten. We kunnen vandaag de dag gelukkig constateren dat discriminatoire wetgeving zo goed als verdwenen is. Het juridisch arsenaal voor gelijkheid is alleszins in België voor een groot deel voltooid.

Maar daarmee is de discriminatie nog niet geheel weggewerkt. Toegegeven, we zijn ver verwijderd geraakt van de 100 % discriminatie, het publieke taboe zelfs, die er nog bestonden een goede kwarteeuw geleden. Maar vandaag heeft nog steeds 22% van de jongeren problemen met homoseksualiteit. Bij een eerdere generatie is dat zelfs 75%. Er is maar een klein percentage van de jongeren dat zegt negatief tegenover homoseksualiteit te staan, maar tegelijkertijd neemt zo’n 48% een scheldwoord in de mond dat beledigend is jegens holebi’s of lacht soms zelfs een homo uit om diens voorkomen. Verder komt uit onderzoek van het Jeugdonderzoeksplatform onder Antwerpse en Gentse jongeren nog een ander beeld naar voren. Zo vindt 25% van jongeren met een Islamitische achtergrond dat geweld tegen homo’s gerechtvaardigd is en bijna 50% zou het homohuwelijk terug willen draaien.

Het zal plots je zoon of dochter maar zijn die uitgesloten, beledigd, of erger, fysiek wordt aangevallen omdat hij of zij andere seksuele geaardheid heeft. Het is geen ver van je bed show en kan iemand overkomen uit je eigen nabijheid. En beeld je eens in dat het je zelf overkomt. Het gevoel gediscrimineerd te worden is niet in woorden te vatten, maar velen onder ons zijn er dagelijks het slachtoffer van. Er is dus nog werk aan de winkel.

Daar ligt dus een grote taak voor de politiek en het beleid de komende jaren. Het zou een krachtig signaal zijn wanneer de Vlaamse politieke partijen de handen ineenslaan om van de bestrijding van discriminatie van holebi’s een blijvende prioriteit te maken.
Naar aanleiding van deze ruimere moederdag pleiten wij daarom voor een Roze Voorakkoord, waar we als Vlaamse partijen, en waar mogelijk maatschappelijke organisaties, gezamenlijk onze handtekening onder zetten, zodat we de komende legislatuur werk maken om de bestaande discriminatie weg te werken.

De thema’s worden ons aangereikt door de holebi-bewegingen zelf: verdere strijd tegen homofoob geweld, sensibilisering ook en vooral in het onderwijs, meer mogelijkheden voor draagmoederschap en adoptie.

De samenleving van de eenentwintigste eeuw, in al haar complexiteit, wordt steeds diverser. De kunst van in die samenleving een aangenaam leven op te bouwen bestaat er precies in met die diversiteit om te gaan, ze als de normaalste zaak te beschouwen. Laat iedereen zoveel als mogelijk vrij zijn of haar eigen leven leiden, is een bij uitstek liberaal principe. De holebi-beweging is daar vandaag één van de scherpste toetsstenen van. Daarom verdient ze een gezamenlijk appèl tot steun

Annemie Turtelboom & Willem-Frederik Schiltz

Share on:

Leave a comment