Wanneer bedrijven, zeker wanneer hun maatschappelijke zetel in verschillende landen gevestigd is, een geschil hebben, kunnen ze tot een bindende oplossing komen via arbitrage of buitengerechtelijke geschillenoplossing. Om ons land ook op het vlak van internationale arbitrage nog beter op de kaart te zetten, schreef Annemie Turtelboom een quasi volledig nieuw wetboek.

Bedrijven die een geschil hebben, komen vaak in een complex juridisch kluwen terecht, zeker wanneer ze hun maatschappelijke zetel in verschillende landen hebben. Om de rechtsonzekerheid van een te trage rechtspraak en al te veel economisch verlies te vermijden, zijn economische entiteiten vaker geneigd tot een oplossing te komen via bemiddeling of arbitrage.

Bij bemiddeling is de overeengekomen