Na de affaire Dutroux kregen slachtoffers meer rechten. Minister van Justitie Annemie Turtelboom ging deze legislatuur nog een stap verder, waardoor slachtoffers nog actiever betrokken worden bij de strafuitvoering. Ons land bevindt zich daardoor in de kop van het Europese peloton. 

Om de rechten van het slachtoffer te kunnen uitbreiden, vond een uitgebreide evenwichtsoefening plaats, waarbij ook oog was voor de rechten van de dader. Het uitbreiden van de rechten van een persoon, mag immers niet ten koste gaan van de rechten van een ander.

Een betere communicatie door de rechtbank, een specifiek slachtoffermoment tijdens de zitting, en de afweging van een reëel schuldinzicht bij de dader, zullen voortaan meer aandacht