Een gerechtelijk dossier is vaak een papieren rompslomp. JustScan, het digitale scanprogramma van de FOD Justitie, maakt aan deze archaïsche praktijk een einde. Dankzij de applicatie kan justitie strafrechtelijke dossiers scannen en digitaal beheren.  

Het is een bekend beeld: griffiers die in de kelder op zoek gaan naar het gevraagde dossier, waarna advocaten de duizenden pagina’s papier doornemen en de belangrijkste zaken inspreken op een dictafoon. Nochtans toonde de brand in het Brusselse gerechtsgebouw aan hoe belangrijk digitale dossiers zijn voor een instelling als justitie. Het Brusselse gerecht was één van de eerste gebruikers waar JustScan werd geïnstalleerd, daardoor bleef het overgrote deel van de aangetaste dossiers onmiddellijk