Kleinkinderen zullen rechtstreeks kunnen erven van grootouders en daders van gezinsdrama’s en intra-familiaal geweld zullen niet langer kunnen ervan van hun slachtoffer. Dat zijn samengevat de belangrijkste veranderingen die de senaatscommissie Justitie vandaag goedkeurde.

Erfenissprong

De nieuwe wet op het erfrecht voert voor het eerst een zogenaamde “erfenissprong” in. Daardoor kunnen kleinkinderen rechtstreeks van hun grootouders erven, waardoor vermeden wordt dat successierechten twee keer betaald moeten worden: eerst door de ouders, en daarna door de kinderen wanneer de ouders de erfenis van de grootouders willen doorgeven.

Tot nu toe konden kinderen enkel van hun ouders erven. Dit had tot gevolg dat wanneer een ouder zijn erfenis weigerde, ook zijn kinderen