Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, minister van Justitie, Annemie Turtelboom en het College van Procureurs-Generaal hebben zopas gezamenlijk een rondzendbrief ondertekend met betrekking tot tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld. De rondzendbrief, die in werking treedt op 1 januari 2013, heeft betrekking op de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijke huisverbod bij huiselijk geweld die op dezelfde dag van kracht zou worden.

1. Inleiding: de wet op het tijdelijk huisverbod

Om in de eerste plaats de strijd tegen intrafamiliaal geweld te versterken, heeft de wetgever met de wet van 15 mei 2012 (betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, het openbaar