Twaalf nieuwe gerechtelijke arrondissementen werden geografisch afgebakend en een moderne en adequate ICT-infrastructuur is het volgende punt op de agenda van Minister Turtelboom. “De bedoeling is om stap voor stap, via kleinschalige projecten tot een volledige, kwaliteitsvolle en efficiënte informatisering te komen. Belangrijk is dat alles beheersbaar blijft”, legt minister Turtelboom uit.

“ JustX wordt een grote kruispuntbank, naar het voorbeeld van het eHealth-systeem van Volksgezondheid. Via deze kruispuntbank zullen alle juridische gegevens elektronisch verzameld worden, zoals identiteitsgegevens, de processen-verbaal van de politie, de conclusies van de advocaat, en een vonnis of eventueel arrest. Alle betrokkenen bij een gerechtelijk dossier zullen het systeem kunnen voeden én raadplegen.”

Als ‘JustX’ goed