Vanmiddag werden 5 Marokkaanse gedetineerden die hun straf uitzaten in België, overgeleverd aan Marokko. Het is de eerste keer  in de geschiedenis van ons land dat dit gebeurt. Minister van Justitie Annemie Turtelboom is zeer tevreden en dankt alle partners: haar Marokkaanse collega, de dienst vreemdelingenzaken, de federale politie en de directie van het gevangeniswezen.

Over de uitlevering van Marokkaanse gedetineerden aan hun land van oorsprong, is al veel inkt gevloeid. De uitvoering is het resultaat van de niet aflatende inspanningen van alle betrokken partijen.

Reeds in 1997 sloot België een protocol af met Marokko dat de terugkeer van Marokkaanse gevangenen mogelijk moest maken. Omdat echter niet veel gedetineerden hiervoor