Eindverslag Commissie Dutroux – april 1997

“De drama’s die de slachtoffers meemaakten moeten leiden tot een grondige hervorming van het strafrechtelijk systeem anders was al dat leed zinloos geweest. De verantwoordelijkheid van het parlement staat hier ten volle op het spel.”

Dit citaat uit het eindverslag van de Commissie Dutroux maakt het belang van de justitiehervorming duidelijk. Zeventien jaar na de Dutroux-affaire en dertig jaar na de aanslagen door de Bende van Nijvel, legt de Regering Di Rupo, op aansturen van minister van Justitie Annemie Turtelboom, definitief de contouren vast van het vernieuwde gerechtelijk landschap.

Deze fundamentele hervorming van de derde macht in ons land, kan worden

Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet, minister van Justitie, Annemie Turtelboom en het College van Procureurs-Generaal hebben zopas gezamenlijk een rondzendbrief ondertekend met betrekking tot tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld. De rondzendbrief, die in werking treedt op 1 januari 2013, heeft betrekking op de wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijke huisverbod bij huiselijk geweld die op dezelfde dag van kracht zou worden.

1. Inleiding: de wet op het tijdelijk huisverbod

Om in de eerste plaats de strijd tegen intrafamiliaal geweld te versterken, heeft de wetgever met de wet van 15 mei 2012 (betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, het openbaar

De Europese Unie moet meer doen om haar ‘veiligheidsdeficit’ aan te pakken, zo zei minister van Justitie Annemie Turtelboom op de Europese ministerraad voor Binnenlandse Zaken en Justitie die donderdag en vrijdag in Brussel plaatsvond. Dat ‘Veiligheidsdeficit’ is er volgens haar doordat de Unie te weinig bevoegdheden inzake de bestrijding van de criminaliteit. Turtelboom deed haar interventie tijdens de discussie over de evaluatie halfweg van het zogenaamde Stockholm-programma van 2010, dat de agenda vastlegde van de werkzaamheden van de ministerraad tot eind 2014, en tijdens de evaluatie van drie jaar versterkte Europese samenwerking inzake criminaliteit sinds het Verdrag van Lissabon.   Kernpunt van Turtelbooms balans was de vaststelling dat er