Wanneer een lesbisch koppel vandaag een kindje krijgt, is de biologische moeder de enige die wettelijk moeder is. Het dossier om ook de partner (‘meemoeder’) als ouder te erkennen werd lange tijd geblokkeerd, maar kent eindelijk een doorbraak. Annemie Turtelboom is tevreden.

“Bij ethische dossiers is het altijd nodig dat één persoon een voortrekkersrol neemt, waardoor de andere geesten ondertussen kunnen rijpen zodat een consensus gevonden kan worden,” aldus Annemie. “Nu komt het erop aan definitief een akkoord te sluiten zodat de meemoeder geen slopende adoptieprocedure meer hoeft door te lopen en er een einde komt aan de maandenlange onzekerheid waarmee de meemoeders geconfronteerd worden.”

De huidige adoptieprocedure

De huidige