De wet op de continuïteit van ondernemingen wordt verbeterd. Deze wet, in voege sinds april 2009, moet ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid bieden om een faillissement te voorkomen en hun continuïteit te verzekeren. “Dankzij een aantal nieuwe voorwaarden die worden opgelegd zal de wet nog meer zijn nut kunnen bewijzen voor bedrijven die een goede kans hebben op herstel. Zowel de bedrijven in moeilijkheden, de schuldeisers als de werknemers hebben baat bij deze aanpassingen die de uniformiteit en transparantie van het systeem versterken terwijl de knelpunten worden weggewerkt,” aldus minister Turtelboom.

In 2011 maakten 1389 bedrijven gebruik van deze wet, in 2012 waren dat er 1537. De wet kent

Voortaan is het buiten bezit stellen van het in pand gegeven goed niet langer een noodzakelijke voorwaarde voor de totstandkoming van een pand. Als men bijvoorbeeld een vrachtwagen als roerend goed in pand geeft, kan men onder de nieuwe regeling blijven gebruik maken van de vrachtwagen. Dat is de meest opvallende wijziging in de wetgeving over zakelijke zekerheden. “Door deze wijzigingen vereenvoudigen we de regels en maken we alles beter begrijpbaar en transparant voor de burger”, aldus Minister van Justitie Annemie Turtelboom.

De schuldenaar die een roerend goed in pand geeft, kan voortaan dus toch de feitelijke macht over dat goed verder uitoefenen en er gebruik van maken om bijvoorbeeld

Wanneer bedrijven, zeker wanneer hun maatschappelijke zetel in verschillende landen gevestigd is, een geschil hebben, kunnen ze tot een bindende oplossing komen via arbitrage of buitengerechtelijke geschillenoplossing. Om ons land ook op het vlak van internationale arbitrage nog beter op de kaart te zetten, schreef Annemie Turtelboom een quasi volledig nieuw wetboek.

Bedrijven die een geschil hebben, komen vaak in een complex juridisch kluwen terecht, zeker wanneer ze hun maatschappelijke zetel in verschillende landen hebben. Om de rechtsonzekerheid van een te trage rechtspraak en al te veel economisch verlies te vermijden, zijn economische entiteiten vaker geneigd tot een oplossing te komen via bemiddeling of arbitrage.

Bij bemiddeling is de overeengekomen

Wie een vzw wil oprichten, moet niet langer naar de griffie stappen. Voortaan kan ook de burger via de online applicatie  ‘E-griffie’ de oprichtingsakte van een vzw neerleggen. E-griffie zorgt voor heel wat minder verplaatsingskosten en dus een administratieve vereenvoudiging voor de burger.

De nieuwe applicatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Justitie en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging. Het project staat sinds oktober 2011 op de rollen. Minister Olivier Chastel, bevoegd voor Administratieve Vereenvoudiging is positief: “Online communicatie tussen de overheid en de burgers vergemakkelijkt het werk voor beiden partijen. E-griffie is gebruiksvriendelijk en de lange verplaatsingen naar de griffie zijn vanaf nu verleden