De 34 gevangenissen in ons land gebruiken voortaan hetzelfde geautomatiseerde systeem om hun dienstroosters te plannen. Voordien had elke gevangenis zijn manier van personeelsplanning, vaak met pen en papier, waardoor er heel wat anomalieën in het systeem zaten.

SP Expert, dat is de naam van het centrale beheerssysteem dat ontwikkeld werd door de ICT-dienst van de FOD Justitie voor het gevangeniswezen. Eind vorig jaar werd het systeem uitgerold in de laatste gevangenis, waardoor de dienstroosters van alle 12.000 personeelsleden van het gevangeniswezen voortaan centraal worden opgesteld.

Minister Turtelboom: “Vroeger had elke gevangenis een eigen systeem voor de personeelsplanning, waardoor er weinig coherentie was tussen het personeelsbeleid in de verschillende gevangenissen