Elke twee jaar organiseert de Bond Zonder Naam (BZN) een campagne om de toestand van gedetineerden in de kijker te zetten. Dit jaar sporen ze werkgevers aan om vaker (ex)gedetineerden aan te werven. Minister van Justitie Annemie Turtelboom verleent haar volle steun aan deze actie.

“95% van de gedetineerden komt op een dag vrij, en dus is het aan ons om deze terugkeer grondig voor te bereiden.” Om deze terugkeer gemakkelijker te laten verlopen, is het van belang dat gedetineerden ook binnen de gevangenismuren zoveel mogelijk structuur kunnen geven aan hun leven. “Opleiding en werk, zijn daarbij van cruciaal belang”, aldus Annemie Turtelboom. “Om die reden hebben we de voorbije maanden

Op 26 september 2013 bracht Annemie Turtelboom een bezoek aan de gevangenis van Ruiselede. Via een aangepast regime worden gedetineerden, die aan het einde van een lange straf zijn, voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij.

Zo moeten alle gedetineerden

• binnen de drie weken verplicht afkicken
• werken in de boerderij of in één van de werkhuizen
• in gemeenschap kunnen leven
• de resultaten zijn verbluffend met een recidive van 51% ipv 75%

Dit project past volledig in de visie van de minister om meer efficiënt te straffen, maar ook aangepast te straffen. Daarom investeerde de minister de voorbije twee jaar in alternatieve mogelijkheden, naast

Sinds 1888 komen veroordeelden in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidsstelling nadat ze een derde van hun straf hebben uitgezeten. Dankzij een aanpassing van deze eeuwenoude wet moeten zwaar veroordeelden voortaan minstens de helft van hun straf zullen uitzitten vooraleer ze in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling.

Naast de wet, wordt ook de procedure verstrengd. Wanneer een zwaar veroordeelde persoon voorwaardelijk wil vrijkomen, zal de strafuitvoeringsrechtbank voortaan een beslissing moeten nemen bij unanimiteit. Tot nog toe volstond een gewone meerderheid. Bovendien zullen voortaan vijf rechters in plaats van drie rechters hierover moeten oordelen.

Zwaar veroordeelden blijven langer in de cel

Iemand de veroordeeld werd tot een straf van 30 jaar