Elke twee jaar organiseert de Bond Zonder Naam (BZN) een campagne om de toestand van gedetineerden in de kijker te zetten. Dit jaar sporen ze werkgevers aan om vaker (ex)gedetineerden aan te werven. Minister van Justitie Annemie Turtelboom verleent haar volle steun aan deze actie.

“95% van de gedetineerden komt op een dag vrij, en dus is het aan ons om deze terugkeer grondig voor te bereiden.” Om deze terugkeer gemakkelijker te laten verlopen, is het van belang dat gedetineerden ook binnen de gevangenismuren zoveel mogelijk structuur kunnen geven aan hun leven. “Opleiding en werk, zijn daarbij van cruciaal belang”, aldus Annemie Turtelboom. “Om die reden hebben we de voorbije maanden

Wie vandaag veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf tussen de 6 maanden en 3 jaar, zal deze effectief moeten uitzitten. Dat is het gevolg van de inspanningen die minister van Justitie Annemie Turtelboom, de directeur-generaal van het gevangeniswezen Hans Meurisse en de directeur-generaal van de justitiehuizen Annie Devos en al hun medewerkers, de afgelopen maanden leverden op het vlak van strafuitvoering. Veroordeelden zullen onmiddellijk weten wanneer hun enkelband geplaatst wordt, waardoor de straffeloosheid in de kiem wordt gesmoord.

Vorige zomer kampten de 28 justitiehuizen in ons land in het totaal met een wachtlijst van bijna 5000 dossiers. Zowel mensen die een straf moesten uitzitten onder elektronisch toezicht, een werkstraf moesten