Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 23 september 2013, dat het uitleveringsbesluit van Nizar Trabelsi naar de Verenigde Staten bevestigt, is betrokkene op 3 oktober 2013 effectief uitgeleverd.

Deze beslissing is genomen op basis van:

• Zijn veroordeling tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf voor terroristische misdrijven gepleegd in België

• Het feit dat hij sinds zijn strafeinde (23/6/2012) in uitleveringsdetentie zit in afwachting van een uitlevering aan de Verenigde Staten en dit omwille van het feit dat de Verenigde Staten een internationaal aanhoudingsbevel hebben uitgevaardigd op 16/11/2007 ingevolge volgende misdrijven:

1. Conspiracy to kill US nationals outside of the USA
2. Conspiracy and attempt

Vanmiddag werden 5 Marokkaanse gedetineerden die hun straf uitzaten in België, overgeleverd aan Marokko. Het is de eerste keer  in de geschiedenis van ons land dat dit gebeurt. Minister van Justitie Annemie Turtelboom is zeer tevreden en dankt alle partners: haar Marokkaanse collega, de dienst vreemdelingenzaken, de federale politie en de directie van het gevangeniswezen.

Over de uitlevering van Marokkaanse gedetineerden aan hun land van oorsprong, is al veel inkt gevloeid. De uitvoering is het resultaat van de niet aflatende inspanningen van alle betrokken partijen.

Reeds in 1997 sloot België een protocol af met Marokko dat de terugkeer van Marokkaanse gevangenen mogelijk moest maken. Omdat echter niet veel gedetineerden hiervoor