Penitentiaire beambten zullen minder administratieve rompslomp moeten doorlopen wanneer ze een gedetineerde naakt willen fouilleren nadat hij in contact is gekomen met een persoon van buiten de gevangenis. 

Begin vorig jaar werd het gevangeniswezen geconfronteerd met een aantal gewelddadige ontsnappingspogingen. Minister van Justitie Annemie Turtelboom sloot met de vakbonden een protocolakkoord af, waar een aantal beloftes werden gedaan om de veiligheid te verbeteren.

Zo werd er op korte termijn geïnvesteerd in extra metaalpoortjes, werden anti-snijhandschoenen opgenomen in de veiligheidsuitrusting, werd extra opleiding voorzien en werd het contract met de gevangenis in Tilburg verlengd.

Minister Turtelboom: “In het protocolakkoord werd ook afgesproken dat een aantal aanpassingen zouden worden doorgevoerd in de