Penitentiaire beambten zullen minder administratieve rompslomp moeten doorlopen wanneer ze een gedetineerde naakt willen fouilleren nadat hij in contact is gekomen met een persoon van buiten de gevangenis. 

Begin vorig jaar werd het gevangeniswezen geconfronteerd met een aantal gewelddadige ontsnappingspogingen. Minister van Justitie Annemie Turtelboom sloot met de vakbonden een protocolakkoord af, waar een aantal beloftes werden gedaan om de veiligheid te verbeteren.

Zo werd er op korte termijn geïnvesteerd in extra metaalpoortjes, werden anti-snijhandschoenen opgenomen in de veiligheidsuitrusting, werd extra opleiding voorzien en werd het contract met de gevangenis in Tilburg verlengd.

Minister Turtelboom: “In het protocolakkoord werd ook afgesproken dat een aantal aanpassingen zouden worden doorgevoerd in de

De Europese Unie moet meer doen om haar ‘veiligheidsdeficit’ aan te pakken, zo zei minister van Justitie Annemie Turtelboom op de Europese ministerraad voor Binnenlandse Zaken en Justitie die donderdag en vrijdag in Brussel plaatsvond. Dat ‘Veiligheidsdeficit’ is er volgens haar doordat de Unie te weinig bevoegdheden inzake de bestrijding van de criminaliteit. Turtelboom deed haar interventie tijdens de discussie over de evaluatie halfweg van het zogenaamde Stockholm-programma van 2010, dat de agenda vastlegde van de werkzaamheden van de ministerraad tot eind 2014, en tijdens de evaluatie van drie jaar versterkte Europese samenwerking inzake criminaliteit sinds het Verdrag van Lissabon.   Kernpunt van Turtelbooms balans was de vaststelling dat er