Burgers zullen niet meer gedagvaard worden als ze een verkeersboete te laat betaald hebben. Tot op heden was dit vaak het geval, omdat betalingen die laattijdig op het rekeningnummer van de politie werden overgeschreven, niet altijd werden opgemerkt door de parketten. “Dankzij MaCH, de elektronische gegevensbank met alle verkeersinbreuken, gebeurt de gegevensuitwisseling automatisch, waardoor onnodige dagvaardingen vermeden worden,” aldus een tevreden minister van Justitie Annemie Turtelboom.

De burger overschrijdt al eens de betalingstermijn van de onmiddellijke inning en de herinnering hiervan. De politie maakt dan een afschrift van het proces-verbaal over aan het politieparket voor verder gevolg. Op basis van de verkeersovertreding stelt het politieparket een voorstel van minnelijke schikking