Voortaan is het buiten bezit stellen van het in pand gegeven goed niet langer een noodzakelijke voorwaarde voor de totstandkoming van een pand. Als men bijvoorbeeld een vrachtwagen als roerend goed in pand geeft, kan men onder de nieuwe regeling blijven gebruik maken van de vrachtwagen. Dat is de meest opvallende wijziging in de wetgeving over zakelijke zekerheden. “Door deze wijzigingen vereenvoudigen we de regels en maken we alles beter begrijpbaar en transparant voor de burger”, aldus Minister van Justitie Annemie Turtelboom.

De schuldenaar die een roerend goed in pand geeft, kan voortaan dus toch de feitelijke macht over dat goed verder uitoefenen en er gebruik van maken om bijvoorbeeld