Telefoontaps de helft goedkoper

Het budget voor de gerechtskosten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Het toenemende aantal telefoontaps is daar niet vreemd aan. Elk jaar worden er zo’n 10% meer telefoons getapt dan het jaar daarvoor. Om dit betaalbaar te houden, besliste de regering, op aansturen van Annemie Turtelboom, de prijs van deze taps te halveren.

In 2004 werden er 995 telefoontaps gedaan. In 2011 waren dit er 5590. Meer dan een vervijfvoudiging. In 2011 kostte dit de overheid 25,5 miljoen euro.

“Aangezien het aantal telefoontaps en het aantal onderzoeken naar IP-adressen ook de komende jaren zal blijven stijgen, moest de prijs aangepast worden,” aldus minister van Justitie Annemie Turtelboom. “Samen met Vice-Eerste minister van Economie Johan Vande Lanotte hebben we daarom, in samenspraak met de sector, beslist om de prijs van deze taps terug te brengen tot de helft.”

Share on:

Leave a comment