Terbekehof wil als eerste Vlaamse bedrijventerrein energieonafhankelijk worden

Het Wilrijkse industrieterrein Terbekehof stelt zich de ambitie om energieonafhankelijk te worden, en dus zelf te voorzien in energie via eigen opgewekte hernieuwbare energiebronnen. De mogelijkheden gaan van windturbines, zonnepanelen, tot warmtepompen. Dat mocht Viceminister-president Annemie Turtelboom gisteren aankondigen bij de voorstelling van het HIW-bedrijventerreincharter in Wilrijk.

Met het charter dat gisteravond door alle aanwezige bedrijven ondertekend werd, wil de bedrijvenvereniging Handel & Industrie Wilrijk ernaar streven het meest duurzame, CO2-vriendelijke en energie-efficiënte industrieterrein van Vlaanderen te worden op vlak van infrastructuur, energie-, groen- en afvalbeleid. Turtelboom wil in de toekomst ook privaat geld gebruiken om via ESCO-financiering bedrijven op weg te zetten naar meer energie-efficiëntie.

Het charter, dat in samenwerking met de POM Antwerpen en de Vlaamse overheid tot stand kwam, werd vandaag door Viceminister-president Annemie Turtelboom voorgesteld in Wilrijk. Minister Turtelboom: “We willen van Terbekehof een voorbeeld maken hoe een werkomgeving van morgen alle hedendaagse infrastructuur omvat die bedrijven nodig hebben in hun alledaagse werking en er tegelijkertijd voor zorgen dat deze investering kostenefficiënt is.” Hierbij is niet alleen aandacht voor energie-efficiëntie, maar ook voor hernieuwbare energiebronnen, restwarmterecuperatie, en warmtenetten. Hierdoor bereidt het bedrijventerrein zich voor op de energietransitie. Het charter stelt ook plannen voor op vlak van duurzame mobiliteit, heraanleg van weginfrastructuur, fietspaden, collectieve afvalophaling, een nieuw rioleringsstelsel, scheiding van regen- en hemelwater, en gemeenschappelijke waterbuffers.

Een actieplan ondersteunt het charter met onderlinge afspraken rond infrastructuur, energie-, groen- en afvalbeleid om het bedrijventerrein innovatief, duurzaam en concurrentieel te maken. Na elk jaar komt er een evaluatie van de doelstellingen die in het actieplan werden gebundeld. Bedrijven die deze gehaald hebben, krijgen jaarlijks een certificaat als beloning voor hun inspanningen.

“Het idee om als voltallig bedrijventerrein een charter op te stellen berust op de voordelige schaalgrootte wanneer bedrijven onderling samenwerken”, vertelt minister Turtelboom. De bedrijvenvereniging HIW tracht de krachten van de lokale bedrijven te bundelen om economische voordelen te bekomen en de gemeenschappelijke belangen te verdedigen. Dit laat toe dat bedrijven onderling hun kennis delen en elkaar onder meer kunnen helpen in de oefening hun energiegebruik te verminderen.

Minister Turtelboom wil verder gaan: “Na het Renovatiepact, dat werk maakt van het energie-efficiënt maken van woningen, hebben we nood aan sterke impulsen voor energie-efficiëntie en de productie van hernieuwbare energie bij bedrijven en ondernemingen. Daarom hoop ik als eerste regio in Europa werk te kunnen maken van een succesvol ESCO-beleid specifiek gericht naar ondernemingen. De oprichting van het ESCO-fonds wordt op dit moment verder bekeken door de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV).” Daarom wil Turtelboom het ESCO-fonds inzetten om energie-efficiëntie bij bedrijven te stimuleren. ESCO staat voor Energy Service Company. Een ESCO-bedrijf voert een energieproject in een bedrijf uit, en financiert die investering ook zelf met de opbrengsten van de lagere energiefactuur. Door deze investering daalt het energieverbruik, en daardoor ook de energiefactuur, drastisch.

Share on:

Leave a comment