Toespraak: Viering 100 jaar brandweer Schoten

Beste brandweervrienden, Dames en heren,

Ik wil jullie van harte danken om erbij te mogen zijn hier vandaag op het eeuwfeest van het brandweerkorps van Schoten.

Ik vind het altijd boeiend om op het terrein te komen en rechtstreeks contact te hebben met de lokale korpsen. Het geeft me de kans om rechtstreeks met jullie, de mannen en vrouwen van het terrein te spreken en te horen wat jullie wensen en noden zijn.

Het is ook altijd een plezier om bij de brandweer op bezoek te komen. De sfeer is altijd zeer goed. En dat de sfeer hier in Schoten goed zit is duidelijk. Zo hoor ik dat jullie niet alleen samen branden blussen maar ook samen muziek spelen, samen koersen in jullie wielerploeg en zelfs een heuse visploeg hebben.

Die samenhang, die hechtheid is belangrijk. Dat straalt af op het werk dat jullie verrichten en de dienstverlening die jullie bieden aan de mensen. Het is niet voor niets dat de brandweer het vertrouwen heeft van meer dan 95% van de bevolking.

Dat vertrouwen moet je verdienen, en in Schoten doet de brandweer dat al 100 jaar lang. Zo’n eeuwfeest is een moment om even stil te staan en terug te kijken. In de mooie tentoonstelling hier is te zien welke evolutie dit korps heeft doorgemaakt: ooit begonnen als de “gewapende vrije brandweer”,  een groep werklui en enkele middenstanders met een handpomp, tot een modern korps met een uitgebreid materiaalpark  en een duikersploeg.

Een korps ook dat sinds kort niet alleen een aantal beroepsbrandweermannen in de rangen telt maar ook, en dat doet me veel plezier, de eerste brandweervrouw. Ik hoop, waarschijnlijk samen met jullie, dat het aantal brandweervrouwen de komende jaren alleen maar toeneemt.

Het illustreert alvast hoe de brandweer de voorbije decennia enorm veranderd is, en niet alleen in Schoten.

Da’s ook evident; Ook onze maatschappij is de laatste decennia erg veranderd – Voor zij die oud genoeg zijn: Denk eens terug aan Schoten in de jaren ’60 en vergelijk het met nu. Dat zijn andere werelden: de bevolking is toegenomen, net als de industrialisering, het verkeer, de woningbouw enz. Ook technologieën zijn razendsnel geëvolueerd. Als brandweer krijg je te maken met nieuwe materialen, nieuwe risico’s en complexere branden.

Om haar taak succesvol te blijven vervullen moet de brandweerorganisatie afgestemd zijn op deze nieuwe ontwikkelingen. De hervorming die in 2007 is ingezet was en is dus meer dan noodzakelijk. Als minister van Binnenlandse Zaken, was ik van in het begin een uitgesproken voorstander van de brandweerhervorming en de snelle uitvoering ervan. Maar om concrete stappen te zetten is er geld nodig. Om budgettaire redenen waren we verplicht de reorganisatie van de civiele veiligheid stap voor stap uit te voeren. Ondertussen zijn we twee jaar verder en is er al heel wat veranderd. Ondanks de moeilijke economische tijden heb ik in 2010 tijdens de budgetcontrole 32,6 miljoen euro kunnen verkrijgen voor de brandweerhervorming.

  • 70% van dat bedrag werd besteed om de operationele werking in de prezones te verbeteren, wat neerkomt op 23,8 miljoen euro.
  • 6 miljoen euro ging naar de brandweerscholen.
  • de overige 2,8 miljoen euro diende voor de aankoop van nieuwe informaticaprogramma’s (1,8 mio), en om een rekruteringscampagne (1 mio) te financieren.

Om de hervorming op snelheid te houden heb ik ervoor gevochten om die extra financiële inspanningen te blijven doortrekken. Een extra bedrag van 32,6 miljoen € werd voorzien in begroting 2011 zodat de verdere hervorming van de brandweer veilig gesteld is.

Met dat geld hebben we over heel het land operationele prezones kunnen instellen En ik denk dat het instellen van die prezones een succes is. De financiële injectie die we hiermee gegeven hebben aan de brandweer en de gemeenten maakte het mogelijk om al te beginnen aan een aantal  fundamentele verbeteringen van de brandweerzorg. Er kon geïnvesteerd worden in opleidingen, materieel, persoonlijke beschermingsmiddelen, allemaal concrete zaken die de hervorming ook duidelijk voelbaar gemaakt hebben op het terrein ttz. bij het personeel.

En bij mijn bezoeken aan lokale brandweerkorpsen en in mijn contacten met burgemeesters merk ik ook dat men op het terrein zeker overtuigd is van de voordelen van de schaalvergroting. Overal wordt volop gewerkt op de werf van de hervorming, om van de brandweer een slagkrachtiger, efficiënter korps te maken. Een korps dat ook in de 21ste eeuw succesvol aan brandbestrijding kan doen.

Dat zie ik ook hier in de brandweerzone Rand waar Schoten deel van uitmaakt. Er is een risicoanalyse uitgevoerd op zonaal niveau,  er is al materiaal aangekocht met het oog op de meerwaarde voor de zone, er wordt gewerkt aan een zonaal opleidingsplan voor het personeel, er zullen teambuildingactiviteiten voor de hele zone georganiseerd worden, enzovoort.

Het is voor mij echt een plezier te zien dat de brandweer zo enthousiast mee stapt in deze hervorming, en het sterkt me in de overtuiging dat we op de goede weg zijn en zo snel mogelijk de volgende stappen moeten zetten. (Ik krijg nu vanuit alle hoeken: van de brandweer, van burgemeesters en ook van provinciegouverneurs de vraag om de trein nu echt van start te laten gaan en de zones rechtspersoonlijkheid te geven. Werken binnen de operationele prezones had het voordeel dat we concrete stappen vooruit konden zetten, maar dit systeem botst nu op zijn grenzen. De rechtspersoonlijkheid van de zones is een must en een noodzakelijke volgende stap in de brandweerhervorming.

Ik zal daarom binnenkort naar het parlement trekken om de wet op de hervorming van de civiele veiligheid aan te passen en het mogelijk te maken dat de brandweerzones per 1 januari 2012 rechtspersoonlijkheid krijgen.) Maar ondertussen werken we verder. De administratie gaat door met de voorbereidingen van uitvoeringsbesluiten zodat de volgende regering eindelijk volwaardige brandweerzones kan realiseren.

Zo… nu kennen jullie de precieze stand van zaken. Toch wil ik ook benadrukken dat ik heel goed besef dat al deze veranderingen heel veel energie eisen van de brandweer; van de leiding tot de brandweerman of -vrouw. Voor jullie allemaal, beroeps en vrijwilligers, wordt de lat alsmaar hoger gelegd. Ik kan dan ook alleen maar bewondering en respect hebben voor jullie permanente inzet en engagement.

Daarom vond ik het ook zo belangrijk hier vandaag aanwezig te zijn. Deze viering van 100jaar brandweer Schoten moet niet alleen een hulde zijn aan het rijke verleden van dit korps. Het is ook een teken van appreciatie voor de moed en de inzet van de brandweermannen vandaag, en een engagement om samen onze schouders te blijven zetten onder het project van de hervorming.

Daarom ook wil ik iedereen die heeft meegewerkt en meewerkt aan de goede werking van de brandweer Schoten bedanken. Ik wil ook uitdrukkelijk het gemeentebestuur bedanken en feliciteren voor hun belangrijke rol in de organisatie van het brandweerkorps. Ik, als minister van binnenlandse zaken zal blijven mijn uiterste best doen om van dit verhaal een succes te maken en te zorgen dat deze 100-jarige kwiek en goed uitgerust de toekomst tegemoet stapt.

Maar een jarige heeft eerst en vooral recht op een feestje. Laten we er vandaag dus een groot feest van maken waar binnen 100 jaar nog op terug gekeken wordt.

Share on:

Leave a comment