Toespraak: Viering 90 jaar Liberale Dames Niel

Geachte dames en (heren),

Het doet mij bijzonder plezier om hier vandaag nog eens aanwezig te zijn … het is alweer een tijdje geleden. Maar zoals velen onder jullie weten, kom ik bijzonder graag naar Niel.

Niet enkel omdat jullie weten wat feesten is en iedere gelegenheid aangrijpen om dat ook te bewijzen. Maar ook – en vooral –  omdat ik hier telkens een grote groep vriendinnen of vrienden aantref die met bijzonder veel enthousiasme hun schouders onder één of ander project of evenement zetten.

Wat ik hier in Niel telkens zie, is niets minder dan de basis waarop een partij kan bouwen. Ook nu zie ik hier weer een groep gemotiveerde vrouwen die allen hetzelfde nastreven: in een amicale en ontspannen sfeer mensen dichter bij mekaar brengen, met als achtergrond onze liberale beginselen. Zonder de inzet van mensen als jullie kan er van politieke successen geen sprake zijn.

Niel is hiermee een voorbeeld voor elke afdeling. Ook voor wat betreft de werking van de Liberale Dames. Ik heb vernomen dat de liberale dames en juffers hier in Niel maar liefst 103 leden tellen. Proficiat !

Zo’n succes komt uiteraard niet zomaar tot stand. Of als ik een bekende slogan mag parafraseren: 103 leden, dat moet je verdienen, elke dag ! Gedurende negentig jaar !

Samen met de iets jongere garde in het bestuur doen voorzitster Mariette Van der Velde, ondervoorzitster Justine Boeynaems, penningmeester Elvire Michiels  en bestuurslid Lucienne Daems dat al vele jaren met brio.

 Mag ik dan ook een hartelijk applaus voor deze vier dames die samen goed zijn voor bijna tweehonderd jaar inzet voor de Liberale Dames en Juffers van Niel.

Ik denk vrienden, dat we Mariette, Justine, Elvire en Lucienne gerust mogen bestempelen als sterke vrouwen. Sterke vrouwen die steeds een onvoorwaardelijke inzet toonden bij de organisatie van talrijke activiteiten, evenementen en dienstbetoon voor alle burgers. Sterke vrouwen die altijd op de barricades hebben gestaan. België heeft daar meer dan ooit nood aan. Want onze inbreng heeft de maatschappij veranderd. In de goede zin.

Denken we bijvoorbeeld aan de wetgeving op abortus, waarin onze liberale voorvechtster Lucienne Herman-Michielsen een huzarenstuk leverde, of aan de euthanasiewet waarin VLD boegbeeld Jeannine Leduc een grote overwinning op het conservatisme behaalde. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Verwezenlijkingen die er zonder de inzet van sterke liberale vrouwen nooit zouden zijn. Deze taak moeten we verderzetten. Ook in de 21e eeuw moeten wij als liberale vrouwen het inhoudelijke debat mee blijven bepalen en mee de krijtlijnen uitzetten.

Ook – en misschien zelfs vooral – in moeilijke tijden. Zoals nu. Ons land en de wereld dreigen meegesleurd te worden in een crisis. Een crisis die in de eerste plaats financieel en economisch van aard is, maar die in België een extra dimensie krijgt door het uitblijven van een volwaardige regering.

Nochtans is de nood aan een regering die met volle bevoegdheid kan regeren, heel groot. De komende jaren zullen we als beleidsmakers immers duidelijke keuzes moeten maken. Want beleid voeren, is keuzes maken. Vandaag in tijden van crisis meer dan ooit. Méér discussiëren over wat we wel doen. En wat niet. De komende jaren worden harde begrotingsjaren. Kantelmomenten. We zullen de tering naar de nering moeten zetten. En daarbij mogen we de mensen geen rad voor de ogen draaien.

Ons land staat voor een duidelijke keuze. Laten we de budgettaire teugels los? Zoals de socialisten dat willen? Doen we meer van hetzelfde? Voor iedereen een beetje, niks ten gronde, zoals de CD&V het bepleit? Of gaan we het anders aanpakken. Zonder taboes kijken wat nodig is en wat de meest efficiënte manier is om het te bereiken. Wat we vandaag nodig hebben om uit die malaise te geraken, zijn liberale recepten. En we hoeven daarbij niet bang te zijn om – ook al lijkt de tijdsgeest in ons nadeel – de beginselen van het liberalisme volop te promoten. Ze hebben onze partij, maar vooral de burger, tot op vandaag vrijheid en vooruitgang gegeven. En daar mogen we allemaal trots op zijn.

Vrienden,

Het is vandaag de dag niet moeilijk om als politica op een gelegenheid als deze, een speech te geven. Want geef toe, aan politieke actualiteit is momenteel geen gebrek. Het zal niemand ontgaan zijn dat de huidige politieke situatie op z’n zachtst gezegd nogal “verwarrend” is. Zelfs voor een Minister van Binnenlandse Zaken ! Of beter gezegd, een uittredend minister van Binnenlandse Zaken die al ruim een jaar moet blijven doorwerken tussen de verhuisdozen.

Maar na bijna vijfhonderd dagen sinds de jongste verkiezingen, was er deze week toch een lichtpunt met het bereiken van een akkoord over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Let op, de weg is nog bijzonder lang. Maar na maanden waarin vaak eindeloos gepalaverd werd, laat dit akkoord de hoop op een volwaardige en stabiele regering weer groeien.

Mogelijks hebben de onderhandelaars, en samen met hen hopelijk ook heel wat kiezers, nu echt wel door dat het streven naar een compromis essentieel is in een democratie. Aan politiek doe je nooit alleen. Net zoals dat hier in Niel al jaren duidelijk wordt aangetoond. Politiek doe je samen met anderen, steeds op zoek naar raakvlakken en oplossingen. Maar blijkbaar vergeten sommige hedendaagse politici dat vandaag – en u weet ongetwijfeld wel wie ik bedoel.

Ik zeg het u duidelijk: ik heb het als vrouw, als moeder, als politica moeilijk met de manier waarop sommigen onze democratie en de politiek tout court trachten onderuit te halen met modder en halve waarheden. Met het stigmatiseren van anderen. Met het creëren van tegenstellingen. Met het aanwakkeren van afgunst en haat.

Ja, politiek is een gevecht. Maar dan wel een gevecht met ideeën. Een strijd met argumenten, oplossingen en antwoorden. Politiek is geen show en wij zijn geen sterren ! Het gaat niet om de quote, maar om de dossiers ! Het gaat niet om de looks, maar om de inhoud ! Het gaat niet om de kleren, maar om de vrouw (of man) ! En dat laatste had u misschien niet verwacht van een vrouw die recent nog werd uitgeroepen tot best geklede politica…

 Ik dank u

Share on:

Leave a comment