Tot 1.000 euro premie bij aankoop van aardgaswagen

Ter gelegenheid van het Autosalon 2016 zullen de aardgasnetbeheerders, leden van NGVA.be – de Natural Gas Vehicle Association – een premie tot 1.000 euro toekennen bij aankoop van een aardgaswagen door een onderneming of een particulier. Dat kondigde de associatie voor CNG-wagens vandaag aan op een persmoment in de Thomas More Hogeschool in Sint-Katelijne-Waver. Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, is verheugd dat NGVA.be mee haar schouders zet onder dit duurzame project. “CNG-rijden is een rendabel milieuvriendelijk alternatief geworden voor zowel bedrijven als particulieren. Dit nieuwe premiesysteem voor CNG-wagens toont aan dat de sector zich zelfstandig ontplooit en zo de markt ondersteunt.”

CNG-rijden is een betaalbaar groen alternatief geworden voor zowel bedrijven als particulieren, en dit door de dalende kostprijs van aardgasvoertuigen en de fiscale vrijstellingen. Met een nieuw premiesysteem voor CNG-wagens willen de aardgasnetbeheerders (Fluxys, Eandis, Infrax, Ores, Nethys en Sibelga) bij aankoop de gemiddelde prijskloof die vandaag nog bestaat tussen een conventioneel voertuig en een zuiniger model, halveren. In januari en februari 2016 wordt aan particulieren een premie van 1.000 euro toegekend bij aankoop van een CNG-wagen en aan bedrijven 500 euro. Ook de constructeurs scharen zich mee achter dit initiatief en bieden bijkomende acties op CNG-voertuigen in hun gamma. Deze maatregelen stimuleren potentiële kopers van een nieuw voertuig richting de CNG-optie. Het streefdoel van de Vlaamse Regering van 40.000 aardgaswagens tegen 2020 komt zo dichterbij.

De associatie voor CNG-wagens bouwt hiermee verder aan de vergroening van de verkeersfiscaliteit die de Vlaamse Regering eind oktober reeds goedkeurde. Om nieuwe technologieën te ondersteunen werden in de vergroende verkeersbelasting reeds een aantal vrijstellingen of verminderingen voorzien. Zo krijgen voertuigen op aardgas een vrijstelling op de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting inverkeersstelling tot en met 2020. Eigenaars van een CNG-voertuig worden zo beloond voor hun duidelijke groene keuze. Aardgas heeft namelijk unieke troeven in de evolutie naar duurzame mobiliteit: het is veel milieuvriendelijker, stoot 27 procent minder CO2 en 60 procent minder NOX uit dan fossiele brandstoffen en bevat 95 procent minder fijn stof.

Minister Turtelboom: “We willen een positieve keuze voor vergroening maken en zo de strijd aangaan met vervuilende emissies die schadelijk zijn voor mens, milieu en klimaat. De vandaag aangekondigde premie van NGVA.be geeft een nieuwe impuls aan de CNG-markt, want maakt de aankoop van een aardgaswagen interessant voor zowel bedrijven als particulieren.”

NGVA.be: “De Europese richtlijn inzake alternatieve brandstoffen en de actieplannen die de lidstaten tegen eind november 2016 moeten voorstellen biedt ons een onmisbare opportuniteit om aardgas te doen groeien als een strategische brandstof in de toekomstige brandstofmix ten voordeel van onze economie en onze samenleving.”

TRAXIO: “TRAXIO als vertegenwoordiger van de autohandel en –reparatie bereidt zich sinds een paar jaren al voor op de transitie en de aangepaste technologie in de motorvoertuigen door een intense inzet op vorming en opleiding van de onderhoudsmecaniciens via haar opleidingsinstituut EDUCAM . Ook voor CNG wordt een tandje bijgestoken; de opleidingen voor het behalen door de garages van het CNG-certificaat om de CNG-installaties te kunnen herstellen en servicen worden versneld via het sectorale opleidingsinstituut Educam. Bovendien sensibiliseert TRAXIO de tweedehandsmarkt om aandacht te hebben voor oa. CNG-wagens. De vraag naar CNG-wagens zal toenemen waardoor ook normale restwaardes voor CNG-wagens tot stand zullen komen, wat een bijkomende garantie geeft voor de koper van een CNG-wagen. Voor wat onderhoud en herstelling betreft van nieuwe fabriek geleverde CNG-wagens, is er geen significante meerkost in de garage. Ook de tankstations bij TRAXIO zien de marktontwikkeling en breiden hun investeringen uit met CNG-vulstations voor auto’s en vrachtwagens de komende jaren.”

Mark Pecqueur van Thomas More: “Met deze maatregelen krijgt CNG als brandstof voor voertuigen een eerlijke kans. De financiële incentives die minister Turtelboom uitvaardigt, zijn belangrijk én nodig om de Vlaming te overtuigen dat CNG een valabel alternatief is voor traditionele brandstoffen.”

Ter info: Dit persmoment kwam tot stand in samenwerking met volgende organisaties: TRAXIO, FEBIAC, NGVA.be/KVBG, Thomas More, G&V Energy Group, Drive Systems, Ecofillco, Electrabel, Fluxys, Ores, Eandis, Dats24 – Colruyt Group en PitPoint.

Share on:

Leave a comment