Trabelsi uitgeleverd aan VS

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State van 23 september 2013, dat het uitleveringsbesluit van Nizar Trabelsi naar de Verenigde Staten bevestigt, is betrokkene op 3 oktober 2013 effectief uitgeleverd.

Deze beslissing is genomen op basis van:

• Zijn veroordeling tot 10 jaar effectieve gevangenisstraf voor terroristische misdrijven gepleegd in België

• Het feit dat hij sinds zijn strafeinde (23/6/2012) in uitleveringsdetentie zit in afwachting van een uitlevering aan de Verenigde Staten en dit omwille van het feit dat de Verenigde Staten een internationaal aanhoudingsbevel hebben uitgevaardigd op 16/11/2007 ingevolge volgende misdrijven:

1. Conspiracy to kill US nationals outside of the USA
2. Conspiracy and attempt to use weapons of mass destruction
3. Conspiracy to provide material support and resources to a foreign terrorist organization
4. Providing material support and resources to a foreign terrorist organization

• Deze beslissing is genomen op basis van het feit dat hij in België geen verblijfsvergunning had en zijn aanvraag tot politiek asiel tot twee keer toe werd afgewezen

• De garantie van de Verenigde Staten dat de zaak enkel zal behandeld worden door een rechtbank van algemeen recht en niet door een militaire rechtbank of een uitzonderingsrechtbank, en dat hij niet zal veroordeeld worden tot de doodstraf

• De uitspraak van de Raad van State van 23/9/2013 waardoor alle Belgische rechtsmiddelen zijn uitgeput en de beslissing tot uitlevering aan de Verenigde Staten bevestigd werd

Share on:

Leave a comment