Treedt de chaos in voor stamboomonderzoek?

Alle koppels die zouden kiezen voor een dubbele naam kunnen gerust zijn. Echte genealogen zeggen mij dat als je alleen op de naam van vader afstamming reconstrueert, je doorgaans snel in de fout gaat. De reden hiervoor is dat ook in het verleden men niet zeker was dat namen ongewijzigd bleven. In heel veel gevallen zien we dat namen anders worden geschreven en evolueren. En dat maakt genealogie ook zo boeiend. Bovendien is het ook niet zo dat het voorkomen van dezelfde naam automatisch betekent dat er familiebanden zijn of dat een stamboom kan worden samengesteld. Vaak moet men de namen van ouders en grootouders e.d. hebben om de puzzel te kunnen leggen. Een ‘zekere’ genealogie bestaat niet. Doorheen de tijd worden vele genealogieën zelfs herschreven.

Bovendien wordt de genealoog ook nu reeds geconfronteerd met onverwachte wendingen. Zo bijvoorbeeld wanneer een kind dat de naam van de alleenstaande moeder krijgt, een vondeling een nieuwe naam krijgt,… –            Vandaag ligt bij veel genealogen de focus op de naam van de vader. De kwartierstaat (de afstamming via de moeder) wordt veel minder gemaakt. Dat is onterecht. In het verleden wees onderzoek uit dat er 25% kans is dat wanneer je 4 generaties teruggaat op vaders naam er een fout is opgetreden. Dit omdat de natuurlijke vader niet altijd diegene is die zijn naam aan het kind geeft…

Share on:

Leave a comment