Turtelboom drukt gaspedaal in voor elektrische auto

Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD) wil in september een akkoord over een groenere Vlaamse verkeersbelasting. Die moet ook een elektrische auto fiscaal aantrekkelijker maken.

Bron: De Tijd, donderdag 25 juni 2015

Annemie Turtelboom (Open VLD) is als Vlaams minister van Energie en Financiën de wegbereider van de Vlaamse regering voor de vergroening van het Vlaamse wagenpark. Ze komt nog voor de zomer – mogelijk al volgende week – met haar actieplan ‘schone energie voor het vervoer.’ Turtelboom antwoordde gisteren op vragen van Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele (N-VA) en Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V).

‘We moeten onze achterstand tegenover de Scandinavische landen inhalen. We hebben het grote voordeel dat we weten wat werkt en wat niet.’ Turtelboom ziet de elektrische wagen niet alleen als vervoermiddel, de ‘batterij op vier wielen’ kan ook kansen bieden voor de opslag van hernieuwbare energie.

Turtelboom wil in dezelfde beweging aan de verkeersfiscaliteit sleutelen. ‘Je kunt het bij een actieplan maar menen als je verkeersfiscaliteit daarvoor gaat aanwenden’, zei ze gisteren. Turtelboom werkt samen met Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Milieu, een aantal voorstellen en simulaties uit.

Daar wil de minister van Financiën eind september of begin oktober een politiek akkoord over zodat dit najaar een decreet gestemd kan worden in het Vlaams Parlement.

Hoe zou zo’n vergroening eruitzien? De Vlaamse regering kan sleutelen aan de jaarlijks te betalen verkeersbelasting of aan de belasting op inverkeerstelling (BIV), de taks die je betaalt bij de inschrijving van een nieuw voertuig. ‘Het is belangrijk het onderscheid tussen de verkeersbelasting en de BIV te maken’, zei Turtelboom daar vorige week over. ‘We zouden de verkeersbelasting enkel voor nieuwe wagens kunnen wijzigen en op die manier een geleidelijk systeem invoeren. Door nu in te grijpen in de situatie van mensen die al een wagen hebben, wijzig ik eigenlijk een akkoord dat mensen afsloten op het ogenblik dat ze hun wagen kochten. Ze konden toen niet weten wat we nog zullen doen.’

Turtelboom wees er ook op dat volgens studies de BIV meer dan de verkeersbelasting tot een vergroening van het Vlaamse wagenpark leidt. ‘Heel wat mensen die een wagen kopen, zijn zich niet bewust van de jaarlijkse verkeersbelasting. Bij de aankoop kennen ze de BIV echter onmiddellijk.’

De vraag is of de Vlaamse regering ook extra inkomsten wil halen uit de vergroening van de verkeersfiscaliteit. Volgens het regeerakkoord moet de hervorming budgetneutraal zijn en levert ze dus geen extra geld op voor de Vlaamse begroting. Maar binnen de meerderheid leeft het idee om extra inkomsten uit de vergroening van het wagenpark te gebruiken voor een taxshift op z’n Vlaams. Dat geld kan worden gebruikt voor een doel-groepenkorting of een andere belastingverlaging. Vlaanderen heeft dankzij de staatshervorming immers meer fiscale autonomie gekregen, maar gebruikt die bewegingsvrijheid niet.

 

Share on:

Leave a comment