Turtelboom en De Clerck ondertekenen protocolakkoord met RTL-TVI voor nieuw misdaadprogramma

Donderdag 17 september ondertekenden minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en minister van Justitie Stefaan De Clerck een protocolakkoord met de Waalse televisiezender RTL-TVI. Het protocol heeft betrekking op de samenwerking tussen RTL-TVI en de actoren van politie en justitie voor de productie en realisatie van het programma “Affaires non-classées”.

Turtelboom ondertekende het protocol in haar bevoegdheid als voogdijminister van de federale politie. In het akkoord, dat gebaseerd is op het akkoord dat eerder werd afgesloten met de Vlaamse commerciële zender VTM, wordt onder andere bepaald hoe de programmamakers vertrouwelijke informatie moeten behandelen. 

Verder staat ook de bescherming van minderjarigen centraal. Slachtoffers mogen niet geportretteerd worden zonder hun uiterlijke toestemming. Voorts stipuleert de overeenkomst dat de reportages na de uitzending te raadplegen zijn via de website van de federale politie www.polfed.be. Er zal ook een commissie worden opgericht die waakt over het correct naleven van het protocol.

Share on:

Comments are closed.