8,2 miljoen euro steun voor projecten groene warmte

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Energie, doet een oproep om projecten rond groene warmte in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). De Vlaamse Regering heeft een budget van meer dan 8 miljoen euro om deze projecten te ondersteunen. Momenteel is er namelijk een groot onbenut potentieel van groene warmte en gaat er nog veel restwarmte ongebruikt verloren. Dit terwijl het overgrote deel van de energievraag niet uit elektriciteit, maar uit warmte bestaat.

Bedrijven en andere organisaties die zelf groene warmte willen produceren, restwarmte recupereren of biomethaan produceren en in het aardgasnet injecteren, kunnen projectvoorstellen indienen tot 4 februari 2015. De Vlaamse Regering heeft 8,2 miljoen euro opzijgezet voor nieuwe projecten die niet in aanmerking komen voor groenestroom- of warmtekrachtcertificaten, noch voor (strategische) ecologiesteun. Hiervan is 6,2 miljoen euro bestemd voor restwarmteprojecten, en telkens 1 miljoen euro voor groene warmte – en biomethaanprojecten.

Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen en op tijd zijn ingediend, worden binnen hun categorie (groene warmte, restwarmte en biomethaan), gerangschikt. Dat gebeurt op basis van het aangevraagde steunpercentage. Hoe lager het percentage, hoe hoger de projecten gerangschikt worden. De indiener bepaalt zelf voor welk percentage van de kosten hij steun aanvraagt. Europa legt de maximumgrens vast. Als twee projecten hetzelfde steunpercentage aanvragen, wordt het eerst ingediende project hoger gerangschikt. Het VEA kent – op basis van de rangschikking – steun toe tot het budget is opgebruikt.

Volgens studies van VITO kan groene warmte tegen 2020 een derde tot de helft van de Belgische doelstelling van 13% voor hernieuwbare energie invullen. “Groene warmte laat toe om onze doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie op een goedkopere manier te halen dan door in te zetten op bijvoorbeeld groene elektriciteit. Daarom wil ik het potentieel van groene warmte ten volle benutten”, aldus Annemie Turtelboom.

Projectideeën kunnen vooraf afgetoetst worden bij het VEA.

Meer informatie alsook aanvraagformulieren kunnen teruggevonden worden op www.energiesparen.be/call-groene-warmte.

Share on:

Leave a comment