Turtelboom kondigt nationaal brandpreventieplan aan

Zaterdag 12 september gaf minister van Binnenlandse Zaken Turtelboom het startschot voor de 14-daagse van de veiligheid. Samen met de burgemeester van Niel, Luc Van Linden (SP.a), bluste Turtelboom een brandje in de Nielse brandweerkazerne, wat het officiële startschot van de 14-daagse betekende. Turtelboom maakte van de gelegenheid gebruik om het nationaal brandpreventieplan aan te kondigen.

Jaarlijks organiseert de FOD Binnenlandse Zaken een grootscheepse informatiecampagne om zoveel mogelijk burgers te informeren over brandpreventie en –brandbestrijding. Elk jaar zijn er in België 25.000 brandhaarden, waarvan bijna de helft zich in de woning situeren. Deze branden veroorzaken bijna 100 dodelijke slachtoffers. “Reden genoeg om de bevolking te sensibiliseren over dit probleem,” aldus minister Turtelboom. “De burger kan zich hier immers tegen wapenen. Een rookmelder, een brandblusapparaat, een branddeken en een vluchtplan kunnen je al een flink eind op weg helpen.”

Dit jaar ligt de nadruk op het correct gebruik van brandblussers. “Ook al hebben mensen een brandblusser of een branddeken ter beschikking,” aldus minister Turtelboom, “vaak weten ze niet hoe ze dit juist moeten hanteren.” Met de informatiecampagne ‘speel niet met vuur’ wil Binnenlandse Zaken zoveel mogelijk burgers hierover informeren.

Tijdens de 14-daagse van de veiligheid openen heel wat brandweerkazernes hun deuren. Burgers kunnen hier terecht voor allerlei soorten demonstratiesessies: een frietketelbrand, de ontploffing van een gasfles, flashover, redding en bevrijding, enz. De FOD Binnenlandse Zaken stelt, dankzij sectorfederatie ‘Agoria Fire Technologies’, 150 brandblussers ter beschikking van de brandweerkorpsen. Deze kunnen gebruikt worden tijdens demonstratiesessies om burgers te leren omgaan met brandblusapparaten.

Op het einde van haar toespraak kondigde minister Turtelboom aan dat er gewerkt wordt aan een nationaal brandpreventieplan. Het doel van het plan is een planmatige en integrale aanpak om de veiligheid in de woningen te vergroten en het aantal slachtoffers van branden te verminderen.

“We willen de burger stimuleren tot het nemen van preventieve maatregelen,” aldus minister Turtelboom. “We doen dit reeds door het geven van een fiscale stimuli voor uitgaven ter beveiliging van de woning tegen brand.” Verder wordt er bekeken of de burger actief kan worden ondersteund door het verlenen van een kwalitatief en gratis advies. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een soort van ‘brandpreventieadviseur’ naar analogie met de technopreventie adviseur die burgers gratis advies geeft over inbraakbeveiliging.

Share on:

Comments are closed.