Turtelboom: ‘Vlaamse begroting bevat 900 miljoen euro extra investeringen’

De Vlaamse regering is wél een investeringsregering, zegt minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) op basis van een nieuwe berekeningsmethode. De oppositie is niet onder de indruk.

Bron: De Tijd, woensdag 18 november 2015

Of en hoeveel de Vlaamse regering precies investeert, leidt regelmatig tot een welles-nietesspelletje tussen de regering en de oppositie. Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom wil daar komaf mee maken. Ze stelde gisteren een nieuwe berekeningsmethode voor in het Vlaams Parlement. Die moet tot meer transparantie leiden.

Voor Turtelboom bestaan de Vlaamse investeringen uit drie lagen. De eerste laag zijn de kern- investeringen: alle uitgaven van de Vlaamse overheid zelf. Het gaat om 1,9 miljard euro. De tweede laag, de investeringsbijdragen en kapitaaloverdrachten aan bedrijven, bedragen 2 miljard euro. De derde laag zijn de kredietverleningen aan en participaties in andere sectoren. Het gaat om bijna 2,5 miljard. De totale som aan investeringen bedraagt volgens Turtelboom in 2016 bijna 6,4 miljard euro.

Op basis van dezelfde berekeningsmethode lopen de investeringen van de Vlaamse regering dit jaar op naar 5,5 miljard euro. ‘De Vlaamse regering investeert 900 miljoen euro meer dan dit jaar’, besloot Turtelboom in het Parlement. ‘We hebben nu een duidelijke definitie, waarbij niemand zich nog rijk kan rekenen. Daaruit blijkt dat de Vlaamse regering wel degelijk een investeringsregering is.’

De oppositie is niet onder de indruk. ‘Het verschil tussen de ‘kerninvesteringen’ volgens de berekeningswijze van Turtelboom bedraagt 90 miljoen tegenover 2015′, zegt Vlaams fractievoorzitter Joris Vandenbroucke (sp.a). ‘Dat is een druppel op een hete plaat, zeker nadat de Vlaamse regering 1,2 miljard euro heeft bespaard in 2015. De andere investeringen zijn leuk om erbij te tellen, maar die budgetten zijn veel minder het gevolg van keuzes van de Vlaamse overheid. Ze zijn het resultaat van lopende programma’s, zoals bijvoorbeeld de rentesubsidies voor de bouw van sociale woningen.’

Het Vlaams Parlement begint vandaag met een werkgroep om de Vlaamse begroting transparanter te maken. Het Rekenhof was daar al langer vragende partij voor.

Share on:

Leave a comment