Veiligheid troef op Pukemarock

Donderdag 17 september voerde minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom samen met de lokale politie van Klein-Brabant een veiligheidscontrole uit op het festivalterrein van Pukemarock, dat plaatsvindt van 18 tot en met 21 september in Puurs. “Ook op kleinere festivals is de veiligheid van de bezoekers een absolute prioriteit. Een grondige voorbereiding is onontbeerlijk om dit te kunnen garanderen,” aldus minister Turtelboom.

Onder leiding van commissaris Benny Smet woonde Turtelboom de situatiebriefing bij van een zestal agenten van politiezone Klein-Brabant. Zij zullen, samen met leden van de cavalerie van de federale politie en een private bewakingsfirma instaan voor de veiligheid op het festival.

Tijdens de briefing werd het terreinplan besproken, evenals de inplanting van de commandopost, de toegangscontrole, de evacuatiewegen en de mogelijke valkuilen en risico’s die het terrein met zich meebrengt.

Minister Turtelboom wou zich ter plaatse vergewissen of de gemeentelijke overheid en de organisatie de nodige veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Op het piekmoment zullen zo’n 55 mensen instaan voor de veiligheid op het festival. Vijfendertig manschappen van de lokale en federale politie, de brandweer en het rode kruis, zullen samen met een 20-tal bewakingsagenten en stewards alles in goede banen leiden.

“Voor de uitvoering van een goed veiligheidsbeleid is het noodzakelijk dat publieke en private veiligheidsactoren samenwerken,” aldus Turtelboom. “Zeker op een festival zoals Pukemarock, waar hoofdzakelijk met vrijwilligers wordt gewerkt, is een goede samenwerking essentieel.”

Share on:

Comments are closed.