Veiligheidsopleiding zal meer en betere politiemannen opleveren

Donderdag 3 september bezocht kersvers minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom de PIVO Politieschool in Asse. Aanleiding was de start van de nieuwe veiligheidsopleiding. ‘De nieuwe opleiding moet tot meer en betere politiemannen leiden,’ aldus minister Turtelboom.

Op 1 september ging in 15 Vlaamse middelbare scholen de nieuwe richting ‘integrale maatschappelijke veiligheid’ van start. Dit 7de specialisatiejaar in TSO (integrale veiligheid) en BSO (veiligheidsberoepen) komt als antwoord op een aantal verzuchtingen uit de veiligheidssector en moet jongeren de basisvaardigheden aanleren die ze nodig hebben voor een job in de veiligheidssector. Tijdens de opleiding wordt geïnvesteerd in deskundigheid, burgerzin en professionaliteit.

Na dit specialisatiejaar kunnen jongeren onmiddellijk aan de slag als bewakingsagent, gemeenschapswacht en voetbalsteward. Jongeren die afstuderen in het 7de jaar TSO kunnen een attest bekomen als hoofdsteward of als operationeel leidinggevende binnen de bewakingssector. Verder kunnen ze ook vrijstellingen behalen voor de toelatingsproeven van politie-inspecteur en de theoretische opleiding brandweerman.De unieke samenwerking tussen politiescholen en reguliere scholen levert de garantie dat dezelfde kwaliteitsstandaarden worden gerespecteerd.

De politie hoopt met de hulp van de nieuwe veiligheidsopleiding het slaagpercentage van de selectieproeven te verhogen. In 2008 slaagde slechts 16% van de kandidaat-rekruten voor de ingangsexamens. Vaak liggen een zwakke conditie, onvoldoende talenkennis, een verkeerde perceptie van het politiewerk of een gebrek aan intrinsieke motivatie aan de basis van dit lage slaagpercentage.

Naast een hoger slaagpercentage, zal de nieuwe veiligheidsopleiding ook een stimulans betekenen voor een grotere diversiteit bij de politie. Tot op de dag van vandaag kampt de politie immers met een ondervertegenwoordiging van vrouwen (een inhaalbeweging is daar wel volop bezig) en allochtonen. Met dit voorbereidende jaar zullen ook hun kansen toenemen.

De leerlingen die de veiligheidsopleiding voltooien zullen sterker gewapend op de arbeidsmarkt komen. Ze krijgen rechtstreeks toegang tot een aantal beroepen in de brede veiligheidssector, wat hun tewerkstellingskansen zal verhogen.

Share on:

Comments are closed.