Kinderen beter beschermd

Kinderen mogen niet de speelbal zijn van verschillende gerechtelijke instanties. Daarom ratificeerde ons land het Verdrag van ’s-Gravenhage, dat zorgt voor een betere bescherming van het kind in grensoverschrijdende aangelegenheden.

“Binnen Europa beschikten we al over een verordening over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse (Europese) beslissingen van rechtbanken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid. De beslissingen van andere Europese rechtbanken werden dus al erkend bij ons. Voor niet- Europese landen echter gold nog steeds het internationaal privaatrecht wat tot tegenstrijdige beslissingen kon leiden waar het kind dan slachtoffer van werd”, aldus Annemie Turtelboom.

Bijvoorbeeld: een Belgisch- Uruguayaans ongehuwd koppel gaat uiteen en de moeder vertrekt met het kind naar Uruguay; na verloop van tijd ontstaat onenigheid over het bezoekrecht en beide ouders verzoeken hun eigen autoriteit om maatregelen; de Belgische en Uruguyaanse autoriteiten oordelen zich beide bevoegd en spreken tegenstrijdige maatregelen uit.

Het verdrag van ‘s-Gravenhage

Door het Verdrag moet nu elke verdragsluitende staat voorzien in een snelle en eenvoudige procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissingen betreffende de bescherming van kinderen die een andere verdragsluitende staat heeft genomen. Het toepasselijk recht zal het recht zijn van het land waar het kind zijn gewone verblijfsplaats heeft.

Een dergelijke snelle en eenvoudige procedure hebben we in België al, nl. bij de uitspraken in kort geding bij de Rechtbank van eerste aanleg. De regering heeft dus besloten om het toepassingsgebied van de reeds bestaande procedure over kinderrechten uit te breiden.

Conclusie

Het is in het belang van het kind dat er snel een beslissing wordt genomen over cruciale zaken zoals de verblijfsregeling of de voogdij van een kind. Dankzij dit verdrag wordt dit niet alleen verder gegarandeerd met onze Europese partners maar ook met de andere verdragsluitende staten waardoor soms schrijnende situaties vermeden kunnen worden.

Share on:

Leave a comment