Verkeersbelasting moet Vlaming naar groene auto sturen

Wie een vervuilende auto koopt, betaalt vanaf volgend jaar fors meer verkeersbelastingen. Groene auto’s worden goedkoper. Zo wil de Vlaamse regering het wagenpark vergroenen.

Bron: De Tijd, zaterdag 17 oktober 2015

De Vlaamse regering kondigde eind september aan dat ze de verkeersfiscaliteit wil vergroenen. Gisteren hakte ze de knoop door over de concrete tarieven.

De verkeersfiscaliteit bestaat uit twee componenten: de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting die u betaalt bij de aankoop van een wagen, de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV). Die laatste verhoogt voor alle wagens, maar in combinatie met de jaarlijkse verkeersbelasting stuurt de regering de Vlaming richting milieuvriendelijkere wagens. ‘Er zitten belastingverhogingen in het systeem, maar ook verlagingen’, zegt Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD). ‘Die hogere belastingen zijn te vermijden door een milieuvriendelijke wagen te kopen.’

Op die manier wil Turtelboom en haar collega van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de Vlaming stimuleren om milieuvriendelijkere wagens te kopen. Vandaag maken dieselwagens 62 procent uit van het wagenpark en dat heeft zijn impact op het milieu. Op vlak van stikstof is Vlaanderen een van de sterkst vervuilde gebieden in Europa.

Grofweg werkt de Vlaamse regering met vier categorieën. Dieselwagens en vervuilende benzinewagens zullen duurder worden. Een tweede categorie, de zuinige benzinewagens, zullen goedkoper worden. Hybride wagens en aardgaswagens betalen tot 2020 geen verkeersbelastingen. Op die manier wil de Vlaamse regering die markt een duwtje in de rug geven. Een laatste categorie zijn de elektrische wagens en waterstofwagens. Ook zij betalen geen verkeersbelastingen. Bovendien krijgen aankopers van die emissievrije wagens een premie.

De precieze berekening van de toekomstige belastingen hangt af van het specifieke model, zoals de Volvo V40 hierboven.

De regeling geldt enkel voor nieuwe inschrijvingen vanaf 1 januari. Voor bestaande wagens verandert er niets, ook niet aan de jaarlijkse verkeersbelasting. Ook voor leasingwagens verandert er niets, want de drie gewesten raken het niet eens over een akkoord om de fiscaliteit voor leasewagens te veranderen.

De Vlaamse regering rekent op 45 miljoen euro extra inkomsten via de nieuwe verkeersfiscaliteit. Vijf miljoen daarvan wordt gebruikt om de eerder aangekondigde premies voor emissievrije wagens te betalen. Die premie bedraagt maximaal 5.000 euro in 2016 en daalt dan geleidelijk tot 2.000 euro in 2019. Turtelboom wil op die manier de aankoop van de vaak dure elektrische wagens stimuleren. ‘Als we de mond vol hebben van de Tesla-fabriek of de productie van de elektrische auto van Audi in Brussel, moeten we als regering het goede voorbeeld geven.’

Reactie

De Bond Beter Leefmilieu is positief over de vergroening van de verkeersfiscaliteit. ‘Door een prijssignaal te geven op het ogenblik van de aankoop van de wagen, zal de maatregel effect hebben en straft ze geen keuzes uit het verleden af’, zegt Matthias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu. ‘De overheid geeft daarbij een duidelijke richting aan: een zuiniger wagenpark met minder diesels is goed voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de volksgezondheid van ons allen.’

Share on:

Leave a comment