Vlaamse Regering lanceert actieplan voor duurzame mobiliteit

In het kader van de Europese richtlijn Clean Power for Transport heeft de Vlaamse Regering een actieplan opgesteld dat de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit sterk vergroot. In een eerste beweging werd al de verkeersfiscaliteit hervormd door groene parameters op te nemen in zowel de jaarlijkse verkeersbelasting als de belasting op inverkeerstelling. De Vlaamse Regering heeft de ambitie geformuleerd om tegen 2020 40.000 CNG-wagens en 60.000 elektrische wagens op de baan te krijgen. De Vlaamse overheid geeft het voorbeeld door in 2020 minimaal 10 procent van de nieuw aangekochte wagens elektrisch aan te kopen. En daarnaast zal minimaal 7 procent van de nieuw aangekochte wagens op CNG rijden.

Dat lukt alleen maar wanneer de infrastructuur daar ook op voorbereid is. Daarom wil de Vlaamse Regering het juiste kader creëren voor de uitbreiding van onder meer die infrastructuur. Om de vergroening van het wagenpark te doen slagen spreekt het actieplan naast infrastructuur ook van het financieel interessant maken van Clean Power Wagens, zoals dat gebeurd is door de hervorming van de verkeersfiscaliteit en de zero emissie bonus voor elektrische en waterstofwagens.

Dat is nodig omdat Vlaanderen vandaag achterloopt op het vlak van laadinfrastructuur voor elektrische wagens en tankstations voor CNG- en waterstofwagens. De Vlaamse Regering heeft de ambitie geformuleerd om tegen 2020 40.000 CNG-wagens en 60.000 elektrische wagens op de baan te krijgen. Dat lukt alleen maar wanneer de infrastructuur daar ook op voorbereid is. Er werd eerder al aangekondigd dat er tegen 2020 5.000 extra laadpunten moeten komen. Die ambities worden nu verder geconcretiseerd, ook wat betreft waterstoftankstations, waarvan er tegen 2020 zo’n 20-tal van moeten bijkomen en CNG-tankstations, waar er 300 van moeten bijkomen. Dat komt ongeveer neer op 1 CNG-tankstation per gemeente. De Vlaamse Regering zet in op alle technologieën die perspectieven bieden, om te zien welke technologie het meest aanslaat. Daarom werken we rond waterstof-, elektrische voertuigen en CNG-wagens.

Een goed infrastructuurnetwerk voor Clean Power Wagens veronderstelt ook een goede interoperabiliteit tussen de verschillende aanbieders. Voor laadpalen voor elektrische wagens wordt in het actieplan werk gemaakt van een eenvoudige betaalwijze die toelaat dat gebruikers terecht kunnen bij laadpalen van alle aanbieders. Om dat te versterken zullen er standaarden worden opgenomen voor stekkers en dergelijke. Om het infrastructuurnetwerk in te bedden in een Europese context wordt er gestreefd naar zogenaamde corridors die langsheen snelwegen snelle laadinfrastructuur voorzien.

Om de vergroening van het wagenpark te doen slagen spreekt het actieplan naast infrastructuur ook van het financieel interessant maken van Clean Power Wagens, zoals dat gebeurd is door de hervorming van de verkeersfiscaliteit en de zero emissie bonus voor elektrische en waterstofwagens. Daarnaast wil de Vlaamse overheid ook zelf het goede voorbeeld geven.

Het actieplan focust niet alleen op milieuvriendelijke personenwagens maar wil alle aspecten van duurzame mobiliteit aanraken. Daarom spreekt het plan eveneens over de vergroening van het openbaar vervoer en de binnenvaart. Er worden daarom ook doelstellingen geformuleerd over het aanbod van walstroom en LNG-bunkers in havens. Ook elektrische fietsen zullen een belangrijke rol spelen in het nieuwe mobiliteitsmodel en spelen dat vandaag al: maar liefst een kwart van de verkochte fietsen zijn vandaag al elektrisch.​

Share on:

Leave a comment