Vlaamse regering legt zes “prioritaire werven” vast voor Europees investeringsplan

De Vlaamse regering heeft zes “prioritaire werven” vastgelegd waarvoor het de mogelijkheden zal onderzoeken om steun te krijgen via het investeringsplan van de Europese Commissie. Het gaat om infrastructuur en mobiliteit (waaronder Oosterweel, de Limburgse Noord-Zuid-verbinding en de Brusselse ring), KMO-financiering en Onderzoek en Ontwikkeling, investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, sociale huisvesting, welzijns- en zorginfrastructuur en scholenbouw.       

Bron: Belga, dinsdag 26 mei 2015

Om de terugval in investeringen tegen te gaan, wil de commissie-Juncker 315 miljard euro aan middelen mobiliseren via een nieuw Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Projecten die door het EFSI ondersteund worden, kunnen een beroep doen op goedkopere financiering via de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europese Investeringsfonds (EIF).

De EU-Commissie stelt wel voorwaarden: de projecten moeten Europese toegevoegde waarde hebben, economisch levensvatbaar en waardevol zijn en de uitvoering moet kunnen starten voor 2018. Bovendien moeten de voorgestelde projecten andere financieringsbronnen – voornamelijk van privé-investeerders – kunnen losmaken. Het EFSI zal definitief worden goedgekeurd in juni 2015 zodat het in het najaar operationeel kan zijn.

“Voor Vlaanderen biedt het EFSI kansen. De Vlaamse regering kiest daarom voor zes prioritaire werven waar we op inzetten en waarvan we de mogelijkheden vanuit het EFSI onderzoeken. Het gaat om duurzame investeringen in onder andere infrastructuur, mobiliteit, O&O, welzijn en onderwijs”, zegt minister-president Geert Bourgeois. “De mogelijkheden die het EFSI biedt, moet Vlaanderen maximaal benutten. Want de investeringen van vandaag zijn de jobs en welvaart van morgen”, zegt Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom.

Share on:

Leave a comment