Vlaamse Regering vraagt aan PMV om oprichting ESCO-fonds te onderzoeken

De Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) krijgt de opdracht van de Vlaamse Regering om het oprichten van een ESCO-fonds te onderzoeken. Een dergelijk fonds draagt de financieringskost van investeringen in energie-efficiëntie in ondernemingen. Die investeringen worden terugbetaald door de besparing op de energiefactuur.

Te weinig ondernemingen in Vlaanderen investeren vandaag in energie-efficiëntie. Het verlagen van de energiefactuur door energiebesparende maatregelen biedt nochtans extra ruimte voor andere investeringen en maakt een onderneming ook competitiever. Een gebrek aan kennis en affiniteit met complexe energiesituaties weerhoudt ondernemers echter vaak om hierop in te zetten. Daarnaast zijn er vaak te weinig financiële middelen voorhanden om de investering te doen. Willen ze daarvoor leningen aangaan, dreigen dan weer de kredietlijnen voor hun core investeringen aangetast te worden, en stijgt ook hun schuldenlast. Om hieraan tegemoet te komen en bedrijven de mogelijkheid te bieden om toch die interessante energie-efficiëntie inspanningen te doen, besliste de Vlaamse Regering op vraag van minister van Energie Annemie Turtelboom om PMV de opdracht te geven om de oprichting van een ESCO-fonds te onderzoeken.

Een ESCO-fonds financiert als derde partij de investeringen die nodig zijn om energie te besparen. De derde partij wint zijn investering terug met het budget dat wordt uitgespaard wordt door de energie-efficiëntie. Ook de onderneming ontvangt daar vanaf dag één al een onderdeel van. Eens de investering is terugbetaald, geniet de onderneming van de volledige winst via een besparing op de energiefactuur. Belangrijk is ook dat de ESCO ondertussen verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van de investering, zodat het rendement gegarandeerd blijft. Een dergelijk fonds neemt met andere woorden de financiële drempels voor bedrijven, in het bijzonder KMO’s, weg en doet daarnaast aan ontzorging in een vaak complexe materie.

Een voorbeeld uit de praktijk, ter verduidelijking. Voor een relighting project in Vlaanderen was een investeringsbedrag van 250.000 euro nodig. Voor dit project heeft de leverancier van de LED lampen gezorgd voor de financiering en het kapitaal. De investering heeft geleid tot een onmiddellijke energiebesparing van 30% op de totale elektriciteitsfactuur van het bedrijf. Van die 30% werd 20% aangewend voor de afbetaling van de ESCO investering. De KMO moet dus niet investeren, hij heeft onmiddellijk 10% korting op zijn elektriciteitsfactuur, de installateur garandeert het onderhoud van de lampen. Na drie jaar is de investering afbetaald en wordt deze volledig eigendom van de KMO.

De ontwikkeling van een ESCO-fonds in de schoot van PMV is ook een oplossing voor de vaak terughoudendheid van de klassieke financiële instellingen om te investeren in energie-efficiëntie. Dit is immers een complexe financiering voor een beperkte investering en dit vereist ook een technische know-how om de investering te onderzoeken op hun financiële en technische correctheid. Daarom wordt nu gevraagd aan PMV om de oprichting van een ESCO-fonds te onderzoeken. Dit moet ESR-neutraal zijn, zelfbedruipend en met een lichte beheersstructuur. Er wordt gevraagd om een concept uit te werken met modelcontracten om op die manier ook de drempels voor ondernemingen nog meer weg te nemen. De kosten voor de oprichting van het ESCO fonds worden gefinancierd vanuit de middelen van het beleidsdomein Energie net als de beheersvergoeding voor de exploitatie van het fonds.

Share on:

Leave a comment